Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  DE KIEM TRA 1 TIET HINH HOC 7 CHUONG 1 CO MA TRAN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Văn Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:17' 18-10-2012
  Dung lượng: 85.0 KB
  Số lượt tải: 2349
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
  HÌNH HỌC 7
  I. MỤC TIÊU :
  *Về kiến thức:
  - Biết khái niệm hai góc đối đỉnh,khái niệm góc vuông, góc nhọn ,góc tù.
  - Biết khái niệm hai đường thẳng vuông góc.
  - Biết tiên đề Ơ-clit và tính chất của hai đường thẳng song song.
  *Về kĩ năng:
  - Biết sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: Góc so le trong, góc đồng vị,góc trong cùng phía, ngoài cùng phía.
  - Biết dùng e6ke vẽ đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước đi qua một điểm cho trước nằm ngoài đường thẳng đó .
  *Thái độ:
  - Giáo dục thái độ tự giác, tích cực làm bài
  II. CHUẨN BỊ: - GV: Đề KT - HS : Bút mực,giấy nháp
  III. NỘI DUNG:
  MA TRẬN

  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biêt
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Chủ đề 1:
  Hai góc đối đỉnh.Hai đường thẳng vuông góc.
  Biết khái niệm hai góc đối đỉnh,hai đường thẳng vuông góc. Tính chất hai góc đối đỉnh
  Biết tìm số đo góc dựa váo tính chất hai góc đối đỉnh
  
  
  
  Số câu hỏi
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  4
  2
  20%
  
  
  1
  1
  10%
  
  
  5
  3
  30%
  
  Chủ đề 2:
  Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.Hai đường thẳng song song.Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
  Biết nôi dung tiên đề Ơ-clit, dấu hiện nhận biết hai đường thẳng song song
  Vẽ hình theo kí hiệu. Áp dụng tính chất từ vuông góc đến song song
  Vận dụng được tính chất của hai đường thẳng song song để tìm góc
  
  
  Số câu hỏi
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  3
  1,5
  15%
  
  
  3
  2
  20%
  
  2
  2
  20%
  8
  5,5
  55%
  
  Chủ đề 3:
  Định lý
  Biết xác định một tính chất viết dưới dạng định lý và ghi được giả thuyết,kết luận của định lý.
  
  
  
  
  Số câu hỏi
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  3
  1,5
  15%
  
  
  
  
  
  3
  1,5
  15%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  10
  5
  50%
  4
  3
  30%
  2
  2
  20%
  16
  10
  100%
  
  
  Trường THCS Sơn Hà KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
  Họ và tên :………………………. HÌNH HỌC 7
  Lớp :7…..
  
  A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ)
  (Hãy chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn từ các chữ cái a,b,c,d từ các kết quả đã cho.)
  Câu 1: Điền vào chỗ trống(…..) để hoàn thiện câu sau:
  Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia được gọi là hai góc……………….
  Câu 2: Hai dường thẳng a và a’ vuông góc với nhau được kí hiệu là : a a’
  a. Đúng b. Sai
  Câu 3: Góc xOy có số đo là 1000 .Góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:
  a. 500 b. 800 c. 1000 d. 1200
  Câu 4: Góc tạo bởi hai đường thẳng vuông góc có số đo là:
  a. 450 b. 600 c. 800 d. 900
  Câu 5: Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng với nội dung tiên đề Ơ-clit:
  Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có vô số đường thẳng đi qua M và song song với a.
  Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
  Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
  Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song đường thẳng đó.
  Câu 6: Nếu một đường thẳng cắt hai dường thẳng song song thì:
  a. Chúng vuông góc với nhau b. Các góc sole trong bằng nhau
  c. Các góc đồng vị bù nhau d. Các góc trong cùng phía bằng nhau
  Câu 7: Trong định lí đươc phát biểu dưới dạng nếu…thì thì phần giả thiết đứng ở:
  a. Trước từ “thì” b. Sau từ “thì” c. Trước từ “nếu” d. Sau từ nếu và trước từ thì
   
  Gửi ý kiến