Đề kiểm tra 45 phút môn Lich su lop 6,7,8,9


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn: GV Lich su THCS huyen Thanh Ha
Người gửi: Nguyễn Sinh Hiệp
Ngày gửi: 08h:49' 20-10-2012
Dung lượng: 612.9 KB
Số lượt tải: 217
Số lượt thích: 0 người

đề kiểm tra học kì I - năm học: 2012 - 2013
Môn: lịch sử 7
(thời gian làm bài: 45 phút)
* Ma trận:

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
vận dụng

Chủ đề 1:
Nước Đại Việt thế kỉ XIIISo sánh sự giống nhau, khác nhau về phương sách xây dựng quân đội thời Trần, Lý.

Chủ đề 2:
Cuộc kháng chiến lần 2 chống quân Nguyên (1285)
kể được những việc làm của nhà Trần nhằm đối phó với quân Nguyên lần 2.Chủ đề 3:
Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên.


1.Nêu được cách đánh sáng tạo của nhà Trần......

2.Phân tích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử.


Tổng
Số câu: 1
Số điểm: 2
Số câu: 2
Số điểm: 6
Số câu: 1
Số điểm: 2


Tỉ lệ

20%

60%

20%đề kiểm tra học kì I - năm học: 2012 - 2013
Môn: lịch sử 7
(thời gian làm bài: 45 phút)

Câu 1 (2 điểm): Phương sách xây dựng quân đội thời Trần có gì giống và khác so với thời Lý?
Câu2 ( 2 điểm): Hãy kể những việc làm của nhà Trần nhằm đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của quân Nguyên?
Câu3 ( 2 điểm): Nêu cách đánh sáng tạo của nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân Mông- Nguyên?
Câu4 ( 4 điểm): Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên?


đáp án - biểu điểm
môn: lịch sử 7 ( Chính thức)
Câu1 (2 điểm)
+ Giống nhau: cùng thực hiện chính sách " ngụ binh ư nông" (0,5 điểm)
+ Khác nhau: (1,5 điểm)
- Quân đội thời Trần được chia thành: cấm quân đóng ở kinh thành, chính binh đóng ở các lộ đồng bằng, phiên binh đóng ở các lộ miền núi, hương binh đóng ở làng xã, quân của các vương hầu.
Câu2 ( 2điểm):
- Vua Trần triệu tập hội nghị các vương hầu, quan lại ở bến Bình Than để bàn kế đánh giặc. (0,5 điểm)
- Trần Quốc Tuấn soạn Hịch tướng sĩ để động viên tinh thần chiến đấu của quân đội.
(0,5 điểm)
- Đầu năm 1285, mở hội nghị Diên Hồng mời các bậc phụ lão có uy tín trong cả nước về Thăng Long bàn kế đánh giặc. (0,5 điểm)
- Duyệt binh lớn ở Đông Bộ Đầu, quân sĩ thích vào cánh tay hai chữ "sát thát".
(0,5 điểm)
Câu 3( 2 điểm): Cách đánh sáng tạo của vua tôi nhà Trần:
- Kế hoạch “Vườn không nhà trống” (0,5 đ)
- Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu của kẻ thù. (0,5 đ)
- Biết phát huy lợi thế của quân ta, buộc địch phải theo. (0,5 đ)
- Buộc địch từ thế mạnh chuyển sang thế yếu, ta từ thế bị động chuyển sang chủ động
. (0,5 đ)
Câu 4 (4 điểm):
* Nguyên nhân: ( 2 điểm) Mỗi ý đ