thi lý thuyet giao vien gioi tinh


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Văn Hoan
Ngày gửi: 04h:31' 07-11-2012
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 1598
Số lượt thích: 0 người

Đề chính thức
ĐỀ THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS”
Cấp thành phố - Năm học 2010-2011
Phần thi: Lý thuyết
Ngày thi: Ngày 12/02/2011
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề thi gồm có 10 trang

Mã đề: 101
1-Anh (Chị) hãy cho biết cấp nào ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia ?.
a-Bộ GD-ĐT
b-Sở GD-ĐT
c-UBND cấp tỉnh
d-UBND cấp huyện

2-Anh (Chị) hãy cho biết cấp nào ra quyết định công nhận xã, phường duy trì được tỷ lệ đạt chuẩn PCGD.THCS hàng năm ?.
a-Bộ GD-ĐT
b-Sở GD-ĐT
c-UBND cấp tỉnh
d-UBND cấp huyện

a-“Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và giáo dục đạo đức học sinh”.
b-“Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường giáo dục đạo đức học sinh”.
c-“Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đạo đức học sinh”.
d-“Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và không ngừng giáo dục đạo đức học sinh”.
3-Chương trình dạy học tự chọn cấp THCS năm học 2010-2011 được bố trí như sau:
a-Toán 35 tiết, Ngữ văn 20 tiết và Tiếng Anh 15 tiết.
b-Toán 30 tiết, Ngữ văn 20 tiết và Tiếng Anh 20 tiết.
c-Toán 25 tiết, Ngữ văn 25 tiết và Tiếng Anh 20 tiết.
d-Toán 30 tiết, Ngữ văn 25 tiết và Tiếng Anh 25 tiết.
4-Điều 72 của Luật Giáo dục có qui định nhiệm vụ của nhà giáo. Anh (Chị) hãy cho biết nhà giáo có bao nhiêu nhiệm vụ ?.
a-5
b-6
c-7
d-8

5-Anh (Chị) hãy cho biết Luật Giáo dục hiện nay mà ngành đang sử dụng là Luật Giáo dục được ban hành vào năm nào?.
a-2004
b-2005
c-2006
d-2007

6-Điều lệ trường trung học đang được sử dụng hiện nay là:
a-Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học. b-Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.
c-Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
d-Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, phổ thông có nhiều cấp học.
7-Anh (Chị) hãy cho biết hệ thống trường trung học hiện nay theo Điều lệ trường trung học thì có mấy loại hình ?.
a-1
b-2
c-3
d-4

8-Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau:
Môn
T
Lý
Hóa
Sinh
V
Sử
Địa
TD
AN
MT
Tin
MT
NN
CD
HK

ĐTB
8.5
8.2
7.9
8.0
7.5
9.0
7.9
6.4
9.5
9.0
9.8
9.7
8.0
9.0
Tốt

Theo thông tư 40/2006 học sinh này được xếp loại:
a-Khá
b-Giỏi
c-Trung bình
d-Yếu

9-Điền vào khoảng trống đáp án đúng câu sau:
Năm học 2010-2011 “…………… giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện …………… đổi mới phương pháp dạy học và quản lý”.
a-Một – một
b-Tất cả - một
c-Toàn thể - một
d-Mỗi – một

10-Theo Quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT về việc đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo:
a-Học lực có 5 loại; hạnh kiểm có 5 loại.
b-Học lực có 5 loại; hạnh kiểm có 4 loại.
c-Học lực có 5 loại; hạnh kiểm có 3 loại.
d-Học lực có 4 loại; hạnh kiểm có 5 loại.
11-Một trong những mục tiêu của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 là:
a-Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập