Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi Casio 8-1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:17' 07-12-2012
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 226
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO BÌNH THUẬN Lớp 8 - Ngày thi: …./……/20…..
Thời gian : 150 phút ( không kể thời gian phát đề)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐIỂM BÀI THI
GIÁM KHẢO I
GIÁM KHẢO II
PHÁCH

Bằng số
Bằng chữ

Lưu ý: - Đề thi này có 3 trang. Gồm 10 bài toán, mỗi bài 5 điểm.
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này; trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng (nếu có) và ghi kết quả vào các ô trống bên dưới liền kề bài toán. Các kết quả nếu không yêu cầu gì thêm lấy 10 chữ số kể cả phần thập phân.


Bài 1:Tính giá trị các biểu thức:

Kết quả:
A =


Bài 2: Cho đa thức B(x) = 23x4 – 9x3 – 17x2 + 56x + 7
Tính B(-12).
Tìm số dư r của B(x) chia cho 2x – 6.
Tìm k để B(x) + 3(k-5) chia hết cho x + 5.

Cách giải:


Kết quả:
a) B(-12) =
b) r =
c) k=


Bài 3:
a) Tìm ƯCLN và BCNN của 6 754 421 và 1 971 919.
b) Tìm số dư r của phép chia 998877665544332211 cho 123456.
Kết quả:
a) ƯCLN = ; BCNN =
b) r =Bài 4:
Cho dãy số: a1 = 2; a2 = 4; …;an+1 = 2an – an-1+5 (n≥3)
Tính a10; a20; a100?
Kết quả:
a10 = a20 = a100 =
Bài 5:
Viết tiếp vào sau số 2007 . . . những chữ số nào thì được số nhỏ nhất chia hết cho 1 234?
Cách giải:
Kết quả
Bài 6:
Tìm tất cả các số có ba chữ số thỏa điều kiện là số đó gấp 22 lần tổng các chữ số của nó.
Kết quả:
Các số cần tìm là:
Bài 7:
Cho đa thức bậc ba: f(x) = ax3 + bx2 + cx. Biết f(1) = 12; f(-2) = -66; f(4) = 324;
a) Tìm a; b; c?
b) Tính chính xác f(2007).

Kết quả:
a) a = ; b = ; c =
b) f(2007) =Bài 8:
Cho tam giác ABC có diện tích là 543,21cm2. Lấy điểm M thuộc cạnh BC sao cho . Lấy điểm N thuộc đoạn thẳng AM sao cho . Lấy điểm K thuộc đoạn NC sao cho NK = 2 KC. Tính diện tích S của tam giác MNK?

Kết quả:
S MNK =Bài 9:
Cho tam giác ABC có đường cao AH = 12,5 cm.Biết .Tính AB, AC.

Kết quả:
AB = ; AC =Bài 10:
Cho tam giác ABC, kẻ đường thẳng B’C’ song song với AC (B’ ( AB; C’ ( AC) sao cho  và chia tam giác ABC thành hai phần có hiệu diện tích bằng 1111,22 cm2. Tính diện tích S tam giác ABC?

Cách giải:
Kết quả

S ABC =


------------------ Hết -----------------
No_avatarf

cho xin đáp án luôn được k ạ

Cười nhăn răng

 
Gửi ý kiến