Đề thi Casio 8-1

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:17' 07-12-2012
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 202
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO BÌNH THUẬN Lớp 8 - Ngày thi: …./……/20…..
Thời gian : 150 phút ( không kể thời gian phát đề)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐIỂM BÀI THI
GIÁM KHẢO I
GIÁM KHẢO II
PHÁCH

Bằng số
Bằng chữ

Lưu ý: - Đề thi này có 3 trang. Gồm 10 bài toán, mỗi bài 5 điểm.
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này; trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng (nếu có) và ghi kết quả vào các ô trống bên dưới liền kề bài toán. Các kết quả nếu không yêu cầu gì thêm lấy 10 chữ số kể cả phần thập phân.


Bài 1:Tính giá trị các biểu thức:

Kết quả:
A =


Bài 2: Cho đa thức B(x) = 23x4 – 9x3 – 17x2 + 56x + 7
Tính B(-12).
Tìm số dư r của B(x) chia cho 2x – 6.
Tìm k để B(x) + 3(k-5) chia hết cho x + 5.

Cách giải:


Kết quả:
a) B(-12) =
b) r =
c) k=


Bài 3:
a) Tìm ƯCLN và BCNN của 6 754 421 và 1 971 919.
b) Tìm số dư r của phép chia 998877665544332211 cho 123456.
Kết quả:
a) ƯCLN = ; BCNN =
b) r =Bài 4:
Cho dãy số: a1 = 2; a2 = 4; …;an+1 = 2an – an-1+5 (n≥3)
Tính a10; a20; a100?
Kết quả:
a10 = a20 = a100 =
Bài 5:
Viết tiếp vào sau số 2007 . . . những chữ số nào thì được số nhỏ nhất chia hết cho 1 234?
Cách giải:
Kết quả
Bài 6:
Tìm tất cả các số có ba chữ số thỏa điều kiện là số đó gấp 22 lần tổng các chữ số của nó.
Kết quả:
Các số cần tìm là:
Bài 7:
Cho đa thức bậc ba: f(x) = ax3 + bx2 + cx. Biết f(1) = 12; f(-2) = -66; f(4) = 324;
a) Tìm a; b; c?
b) Tính chính xác f(2007).

Kết quả:
a) a = ; b = ; c =
b) f(2007) =Bài 8:
Cho tam giác ABC có diện tích là 543,21cm2. Lấy điểm M thuộc cạnh BC sao cho . Lấy điểm N thuộc đoạn thẳng AM sao cho . Lấy điểm K thuộc đoạn NC sao cho NK = 2 KC. Tính diện tích S của tam giác MNK?

Kết quả:
S MNK =Bài 9:
Cho tam giác ABC có đường cao AH = 12,5 cm.Biết .Tính AB, AC.

Kết quả:
AB = ; AC =Bài 10:
Cho tam giác ABC, kẻ đường thẳng B’C’ song song với AC (B’ ( AB; C’ ( AC) sao cho  và chia tam giác ABC thành hai phần có hiệu diện tích bằng 1111,22 cm2. Tính diện tích S tam giác ABC?

Cách giải:
Kết quả

S ABC =


------------------ Hết -----------------