Giúp bạn An Đào và Phong


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thọ (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:05' 09-12-2012
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: X có công thức C4H14O3N2 , X tác dung với KOH thu được 2 khí ở đk thường và đều có khả năng làm mất màu quỳ tím hóa xanh ẩm. số công thức phù hợp X :
A.4 B.5 C.6 D.7 1. NH4(CH3-CH2-CH2-NH3)CO3 49 °C
2. NH4[CH3-CH(CH3)-NH3)CO3 31-35 °C
3. NH4[(CH3)3-NH]CO3
4. NH4[CH3-CH2-NH2-(CH3)]CO3 36 - 37°C
5. (CH3NH3)(CH3-CH2-NH3)CO3
6. (CH3NH3)[(CH3)2NH2]CO3
Các bạn cần chú ý thêm điều kiện 2 khí ở đk thường (khoảng 250C). Theo SGK thì ta cần loại 1, 2 và 4 vậy còn 3 CTCT phù hợp thôi. Nếu không có đáp án này thì chịu khó chọn A vậy (thêm CTCT 2 nữa), và ta xem ở 31-35 °C cũng là điều kiện thường.


Câu 2: Cho các nhận xét sau: (1). Có thể tạo được tối đa 2 đipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Alanin và Glyxin Sai có thể tạo 4 đipeptit (2). Khác với axít axetic, axít amino axetic có thể tham gia phản ứng với axit HCl hoặc phản ứng trùng ngưng Đúng (3). Giống với axít axetic, aminoaxít có thể tác dụng với bazơ tạo muối và nước Đúng (4). Axít axetic và axít α-amino glutaric có thể làm đổi màu quỳ tím thành đỏ Đúng (5). Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly-Phe-Tyr-Gly-Lys-Gly-Phe-Tyr có thể thu được 6 tripeptit có chứa Gly Sai có 5 Gly-Phe-Tyr ; Phe-Tyr-Gly ; Tyr-Gly-Lys ; Gly-Lys-Gly ; Lys-Gly-Phe ; cái thứ 6 trùng với cái đầu tiên. (6). Cho HNO3 đặc vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu tím Sai – màu vàng Có bao nhiêu nhận xét đúng? A. 3 B. 5 C. 6 D. 4


Câu 2 bạn Phong làm tốt rồi.
Chúc các bạn vui!!!!!!!