Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề thi HSG quốc gia môn Lịch sử năm 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tô Vũ Tuấn Anh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:13' 11-01-2013
  Dung lượng: 32.5 KB
  Số lượt tải: 995
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ĐỀ THI CHÍNH THỨC
  KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT
  NĂM 2013
  
  
  Môn: LỊCH SỬ
  Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
  Ngày thi: 11/01/2013
  (Đề thi gồm 01 trang, 07 câu)

  Câu 1. (2,5 điểm)
  Nêu những chuyển biến về kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Mối quan hệ giữa chuyển biến kinh tế và chuyển biến xã hội đó như thế nào?
  Câu 2. (2,5 điểm)
  Trình bày quá trình hình thành và mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Quá trình này đã ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế?
  Câu 3. (3,0 điểm)
  Từ năm 1920 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam? Nêu tính đúng đắn, sáng tạo của Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua.
  Câu 4. (3,0 điểm)
  Phân tích những điều kiện đưa đến cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.
  Câu 5. (3,0 điểm)
  Những thắng lợi nào có ý nghĩa quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta (1945 – 1954)? Phân tích mối quan hệ của những thắng lợi đó.
  Câu 6. (3,0 điểm)
  Đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng Lao động Việt Nam được thể hiện như thế nào trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975)? Nêu tác dụng của đường lối đó đối với cách mạng nước ta thời kì này.
  Câu 7. (3,0 điểm)
  Trong hai thập niên 70 và 80 của thế kỉ XX, những sự kiện nào biểu hiện xu thế hòa hoãn giữa phe xã hội chủ nghĩa và phe tư bản chủ nghĩa? Quan hệ các nước ở Đông Nam Á trong thời gian này có gì thay đổi phù hợp với xu thế trên?

  --------------- HẾT ---------------

  Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
  Giám thị không giải thích gì thêm.
   
  Gửi ý kiến