Đề thi Violympic- Lớp 5 Vòng 11 - Mới - Năm học 2012 -2013


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thầy cô và các bạn có thể vào trang http://thiviolympic.com để tải các để thi Violympic các lớp về làm tài liệu luyện thi
Người gửi: Tiểu Học (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:16' 23-01-2013
Dung lượng: 592.7 KB
Số lượt tải: 562
Số lượt thích: 0 người


Lớp 5 – Vòng 11 – Năm học 2012 – 2013

Bài làm của học sinh ………………………Lớp 5A1 – Trường Tiểu học Kiền Bái -TN - HP
________________________________________________________________________
1/

2/ Đáp số: 216,4

3/ Đáp số: 10000đồng

4/ Đáp số: 6000đồng

5/ Đáp số: 234cm2

6/ Đáp số: 625cm2

7/ Đáp số: 19,68

8/ Đáp số: 150

9/ Đáp số: 81

10/ Đáp số: 1389

11/ Đáp số: 9743210

12/ Đáp số: 105,6cm

13/ Đáp số: 34,69

14/ Đáp số: 986

15/ Đáp số: 24,68

16/ Đáp số: 238,5cm2

17/ Đáp số: 2013

18/ Đáp số: 2200000đồng

19/ Đáp số: 2000000đồng

20/ Đáp số: 15,7cm

Đáp số: 156%Thầy cô có thể vào trang http://thiviolympic.com để có tất cả bộ đề thi này
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tieuhocinfo@gmail.com
_________________the end__________________