Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  giao an anh van lop 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dong Thi Thu Huong
  Ngày gửi: 21h:26' 19-02-2013
  Dung lượng: 492.5 KB
  Số lượt tải: 110
  Số lượt thích: 0 người
  Week 1

  Prepairing date:4/ 9/ 2011
  teaching date:6/ 9/ 2011

  period:1 Review Lesson
  I.Aim
  _ Help students to know English Alphabet.
  _ Practicing:reading, speaking, listening and writing.
  _ word: twenty six English Alphabets.
  _ Teaching aids: text book.
  II.content.
  1.Warm - up.
  T introduces about English book and then T teaches some words or some questions.
  1,who is mornitor? 2,who is absence today?
  3,who is on the duty? 4,what is the date today?
  2. Presentation.
  T teaches dates of week
  T writes date, month, year.
  Monday,september 7th 2011.
  _Ask ss to repeat some times and call some ss remark.
  +Newwords.
  Tuesday, Wednesday, Thursday,Friday, Saturday, Sunday.
  _Ask ss to repeat some times
  _ss read again 1minute and call some ss read
  _T corrects their pronuciation.
  3.Practice.
  _Call ss talk about Vietnamese Alphabets.T gives English Alphabet.
  a/ei /,b/bi/, c/si/, d/dgi/, e /i /, f /ef /, g /di /, h /eit/, i/ai/, j /djei/, k /kei/,l /el/,m /em/, n/ en/, o /ou/, p /pi/,q /kj u/,r /a:/, s /es/, t /ti/, u /ju/, v /vi/,w /dablju/, x /esk/, y /wai/, z /zed/.
  Ask ss to repeat sometimes and ask the whole class to repeat.
  Call some ss read again.
  Ask ss to remark and T corrects their pronunciatoin.
  T ask ss to learn by heart English Alphabet.
  T clean the board.
  4. production.
  T guides ss to read names some one
  Eg: Hoa -> eit ou ei.
  Lan -> el ei en.
  call some ss read their names.
  T corrects.
  5. Home work.
  - learn works and English Alphabet.
  - Be ready Unit 1 section A 1,2,3 on page 10.
  * Experience:
  Prepairing date:6/9/ 2011
  teaching date:8/ 9/ 2011

  Unit 1 Hello
  period:2 section a 1,2,3 ( on page 10,11 )
  I.Aim.
  - Help ss to know about greeting.
  - Skills: listening, speaking, reading and writing.
  - Vocabualary: Hello, Hi, I am.
  - Teaching aids: text book, picture.
  II. Content

  1.Warm-up  2.presentation
  3. practice  4.production


  5. homework


  * experience
  T-s
  S-s


  T-s

  P-w


  s-s


  G-w

  P-w
  - T calls some ss to read again English Alphabet
  And write them on the board.
  - call ss remark and T corrects, T gives marks to them.
  - Ask ss to look at the picture and discuss.
  - ss talk name: Mai, Nam,LiLi and Alan
  - T explains and reads the first times.
  - ss find Newwords.
  Hello = Hi :
  I am + name:
  -T asks ss to repeat some times and call ss read again .
  - T corrects their pronunciation.
  - Ask the whole class to read some times.
  - Ask ss to read in pair (3’)
  - call some pairs do and T correts.
  - Ask ss to look at the part 2.
  - ss to talk about 4 ss in the pictures.
  ( who are they? Where are they from? What are they doing?).
  - ss read aloud “Hi, I`m Alan” some times
  - call ss read again.
  - Ask ss to do (1’)
  - call some ss do and T corrects.
  -Ask ss to work in group (4 people ) role play.
  - call some groups do and T corrects.
  - Ss speak and introduce their names in pair with
  “ Hi, Hello”
  - call some pairs do and T corrects
  - Ask ss to do exercise 1 on page 6
  - T guides them do and call a student goes to the board do.
  - ss remark and T gives mark.
  - Learn newwords and strucure by heart
  Tnta
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng