Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • on thi vao lop 10 ve giai phuong trinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Kudo Shinichi
  Ngày gửi: 09h:41' 29-04-2013
  Dung lượng: 42.0 KB
  Số lượt tải: 38
  Số lượt thích: 0 người
  giải phương trình
  Dạng 1: Giải phương trình:
  Câu 1. Giải các phương trình sau: a) 4x + 3 = 0 b) 2x - x2 = 0 c) x4 – 4x3 – 2x2 + 4x + 1 = 0.
  d)5x2 + 6 = 7x – 2.
  Câu 2. Giải các phương trình : a) x2 + x – 20 = 0 b) c) .
  d) x2 – 9 = 0 f) x2 – 2x – 6 = 0.
  Câu 3. Giải các phương trình sau :
  a) 2(x – 1) – 3 = 5x + 4 b) 3x – x2 = 0 c) .
  Câu 4. Giải các phương trình:
  a) 4x2 – 1 = 0 b) c) 
  c) d) (2x – 1)(x + 4) = (x + 1)(x – 4)
  Câu 5. Giải các phương trình sau:
  a) 5(x - 1) - 2 = 0 b) x2 - 6 = 0 c. 2x – 3 = 0 ; d) x2 – 4x – 5 = 0.
  Câu 6. Giải các phương trình .
  a) x3 – 16x = 0 b) c) 
  Dạng 2:Tìm điều kiện của tham số:

  Câu 7. Cho phương trình 2x2 + 3x + 2m – 1 = 0
  1.Giải phương trình với m = 1.
  2.Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
  Câu 8. Cho phương trình ; x là ẩn, m là tham số.
  a) Giải (*) khi m = - 5.
  b) Tìm m để (*) có nghiệm kép.
  Câu 9. Cho phương trình x2 – ax + a + 1 = 0.
  a) Giải phương trình khi a = - 1.
  b) Xác định giá trị của a, biết rằng phương trình có một nghiệm là . Với giá trị tìm được của a, hãy tính nghiệm thứ hai của phương trình.
  Câu 10. Cho phương trình (m + 2)x2 – 2(m – 1) + 1 = 0 (1)
  a) Giải phương trình khi m = 1.
  b) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm kép.
  c) Tìm m để (1) có hai nghiệm phân biệt, tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm không phụ thuộc vào m.
  Câu 11. Cho phương trình: (m – 1)x2 + 2mx + m – 2 = 0 (*)
  1) Giải phương trình khi m = 1.
  2) Tìm m để phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt.
  Câu 12. Cho phương trình (ẩn x) x2 – (m + 2)x + m2 – 4 = 0.
  Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép?
  Câu 13. Cho phương trình x2 – 2 (m + 1 )x + m2 - 2m + 3 = 0 (1).
  Giải phương trình với m = 1 .
  Xác định giá trị của m để (1) có hai nghiệm trái dấu .
  Tìm m để (1) có một nghiệm bằng 3 . Tìm nghiệm kia .

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng