bien ban hop phu huynh cap2 cuoi nam cuc chuan


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Kiên
Ngày gửi: 06h:17' 17-05-2013
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 288
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THCS YÊN MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM HỌC 2012 – 2013
LỚP 8

I. Điểm danh
Thời gian : Vào hồi ……………giờ …………phút ,ngày …….…tháng 05 năm 2013
Địa điểm : Tại Phòng học lớp 8

Thành phần tham dự gồm :
GVCN(ChủToạ):...............................................................................................................................................
BGH nhà trường: ……………………………………………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………
Ban liên lạc phu huynh: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Thư Ký: …………………………………............................................................................................
Tổng số phụ huynh :……..……Có mặt :……….
Vắng(Lí do) . ………………….................................................................................................................................................................................
Vắng(Không lí do)
………………………………………………………………..................................................................................................................………………………………………………………………….……………………………………………...................................................................................................................................
II.Nội dung
1.GVCN thông báo tình hình chung của trường trong năm học 2012 – 2013
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Tình hình cụ thể của Lớp 8 trong học kỳ II:
+ Duy trì sỉ số : Đầu kỳ II : ……......năm…….....…
Tăng …………………………...........Giảm...................................................
Lý do : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
+ Nề nếp : …………………………………………………………….....................................................................................................................................
+ Chất lượng : - Hạnh kiểm : Loại tốt ….....….Đạt ….....…%
Loại khá…....… Đạt ….....…%
Loại TB…....…..Đạt….......…%.
Loại Yếu,kém…................
- Học lực : Loại Giỏi….…. Đạt …......…%
Loại khá…...… Đạt …......…%
Loại TB……...... Đạt …......…%.
Loại yếu ……...Chiếm.........%
Loại kém…..….Chiếm….....%
* Kết quả cuối năm
+ Chất lượng : - Hạnh kiểm : Loại tốt ….....….Đạt ….....…%
Loại khá…....… Đạt ….....…%
Loại TB…....…..Đạt….......…%.
Loại Yếu,kém…................
- Học lực : Loại Giỏi….…. Đạt …......…%
Loại khá…...… Đạt …......…%
Loại TB……...... Đạt …......…%.
Loại yếu ……...Chiếm.........%
Loại kém…..….Chiếm….....%


* Đánh giá nhận xét cụ thể từng học sinh (GVCN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Các hoạt động khác :
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Đóng góp:
…………………………………………………………………………………………........................................................................................................................
2.Kế hoạch hè :
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Trưởng ban liên lạc phụ huynh thông báo tình hình hoạt động của hội cha mẹ học sinh trong năm học 2012 – 2013:
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Ý kiến phát biểu xây dựng và thảo luận của phụ huynh:
a.Về nề nếp :
……………………………………………………………………………...…….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b.Về học tập:
................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
c.Học bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu kém trong hè: ................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………............…........................................................................................................................
d.Các hoạt động khác:
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Ý kiến phát biểu và chỉ đạo của BGH nhà trường :
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
III. Kết luận chung
................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
IV. Kết thúc
Cuộc họp kết thúc vào hồi ................giờ ................phút cùng ngày.

Chủ Toạ (GVCN) Thư Ký


Đỗ Văn Kiên