Nho thày Phương Nam giai giup


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Thuận
Ngày gửi: 07h:15' 14-06-2013
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người

Câu25: Cho mạch điện nối tiếp AB gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn AM gồm một cuộn cảm có điện trở thuần và một tụ điện, đoạn MB chỉ chứa điện trở thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, có tần số thay đổi được. Lúc tần số của điện áp đặt vào là 30Hz và 60Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM có cùng giá trị U1, lúc tần số của điện áp bằng 40Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn AM có giá trị U2. So sánh U1 và U2
A. U1 > U2 B. U1 < U2 C. U1 = U2 D. U1 = 0,5U2