nhị thức niu tơn


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: À Ádg Adsgasd
Ngày gửi: 18h:58' 10-08-2013
Dung lượng: 362.8 KB
Số lượt tải: 196
Số lượt thích: 0 người
nhị thức niuton
1/ Tìm hệ số của trong khai triển thành đa thức của ds: 238
2/ Gọi là hệ số của trong khai triển thành đa thức của . Tìm để ds : n = 5
3/ Tính tổng    ds : ( 3n+1 – 2n+1)/ (n+1)
4/ Cho đa giác đều nội tiếp đường tròn . Biết rằng số tam giác có các đỉnh là 3 trong 2n điểm nhiều gấp 20 lầ số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 2n điểm . Tìm n. ds: 8
5/ Cho khai triển nhị thức:
 .
Biết rằng và số hạng thứ tư bằng . Tìm . Ds : n = 7, x = 4
6/ Tính tổng số : ds: ( 2n+1-1)/(n+1)
7/ Chứng minh rằng 
8/ Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức Niutơn của .
Biết rằng ds : n = 10 , k = 6
9/ Tìm số nguyên dương n sao cho
  ds: n = 1002
10/ Tìm các số hạng không chứa trong khai triển nhị thức Niutơn của với . Ds: k = 4
11/ Sau khi khai triển và rút gọn thì biểu thức A sẽ gồm bao nhiêu số hạng  ds:29
12/ Tìm hệ số của số hạng số hạng chứa trong khai triển nhị thức Niutơn của , biết rằng: ds : n = 12 , k = 4
13/ Khai triển biểu thức ta được đa thức có dạng . Tìm hệ số của , biết . Ds: n = 7, a5 = - 672
14/ Tìm hệ số của trong khai triển đa thức: ds: 3320
15/ Tìm hệ số của số hạng chứa x10 trong khai triển nhị thức Niutơn của , biết:
 ds : n = 11, a10 = 22
16/ Khai triển đa thức: thành dạng Tìm ds: 126720 . k = 8
17/ Chứng minh rằng:  
18/ Tìm hệ số của trong khai triển của thành đa thức. ds : 56
19/Tính tổng : ds : S 
20/ Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức Niutơn của ds : 210
21/ Cho khai triển: . Có bao nhiêu số hạng trong dãy mà số mũ của x chia hết cho số mũ của y. ds : 2 so k = 0 va k = 38
22/ Cho khai triển: . Có bao nhiêu số hạng trong dãy có số mũ của x là số tự nhiên
23/ Cho khai triển: . Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển.
24/ Tính tổng sau: ds : 
25/ Cho khai triển: . Biết n là số nguyên dương nghiệm đúng phương trình: . Tìm hệ số của số hạng chứa . Ds :
26/ Cho .Biết hệ số của số hạng thứ 3 trong khai triển là 328. Tìm hệ số của số hạng thứ 5.
27/ Cho biết hệ số của số hạng thứ 3 trong khai triển  bằng 36. Tìm số hạng thứ 7 ds : 84 
28/ Tìm hệ số của trong khai triển ds : 9880
29/ Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển của biểu thức 
30/ Chứng minh:  
31/ Chứng minh rằng: 
32/ Chứng minh rằng 
33/ Chứng minh đẳng thức  :
34/ CMR: 
35/ Tính tổng: , biết rằng: (n ) ds : 220
36/ tính tổng:  ds : ( 3n+1-1)/(n+1)
37/ Tìm số tự nhiên n thỏa mãn đẳng thức sau :
 ds: n = 8
38/ Chứng minh rằng :   
39/ Tính tổng : ds : 22006/2006
40/ Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ta có : 
41/ cho f(x) = x(x +1)2008 a/ tính f’(x) b/ S =
42/ tổng sau : DS: A = n.2n-1 , B = 2n + n.2n-1
a/ A = b/ B =
c/ C = DS