Dap an Violipic 6 vong 2 -2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồng Sơn
Ngày gửi: 10h:35' 22-09-2013
Dung lượng: 128.6 KB
Số lượt tải: 574
Số lượt thích: 0 người
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 ?Trả lời:  số.
Câu 2: Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là 
Câu 3: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là 
Câu 4: Có bốn đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là 
Câu 5: Cho tập hợp M = {5; 8; 9; 1986; 2010}. Có bao nhiêu tập hợp con của M gồm những số chẵn ? Trả lời:  tập hợp.
Câu 6: Cho số 8642. Viết thêm một chữ số 0 xen giữa hai chữ số của số đã cho để được số nhỏ nhất có thể. Số đó là 
Câu 7: Để viết được các số tự nhiên từ 100 đến 199 phải dùng bao nhiêu chữ số 9 ? Trả lời:  số.
Câu 8: Cho bốn chữ số 1; 9; 7; 8. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ? Trả lời:  số.
Câu 9: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 30 là 
Câu 10: Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để đánh số các trang của cuốn sách đó (bắt đầu từ trang 1) cần dùng đúng 3897 chữ số. Đáp số: Số trang của cuốn sách đó là  trang.
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20 là 
Câu 2: Có 2 con đường đi từ A đến B và có 3 con đường đi từ B đến C. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ A đến C qua B ? Trả lời:  con đường.
Câu 3: Số phần tử của tập hợp A = {4; 6; 8; ...; 78; 80} là 
Câu 4: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 ?Trả lời:  số.
Câu 5: Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 5 xuất hiện  lần.
Câu 6: Cho số 8642. Viết thêm một chữ số 0 xen giữa hai chữ số của số đã cho để được số nhỏ nhất có thể. Số đó là 
Câu 7: Để viết được các số tự nhiên từ 100 đến 199 phải dùng bao nhiêu chữ số 9 ? Trả lời:  số.
Câu 8: Cho tập hợp M = {5; 8; 9; 1986; 2010}. Có bao nhiêu tập hợp con của M gồm những số chẵn ? Trả lời:  tập hợp.
Câu 9: Trong ngày hội khỏe Phù Đổng, một trường có 12 học sinh giành được giải thưởng, trong đó có 7 học sinh giành được ít nhất hai giải, 4 học sinh giành được ít nhất ba giải, 2 học sinh giành được số giải nhiều nhất là bốn giải. Hỏi trường đó giành được tất cả bao nhiêu giải ? Trả lời:  giải.
Câu 10: Cho số A = 123456789101112...585960. Số các chữ số của A là 
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Số phần tử của tập hợp A = {4; 6; 8; ...; 78; 80} là 
Câu 2: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20 là 
Câu 3: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3 và nhỏ hơn 2000 là 
Câu 4: Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là 
Câu 5: Để viết được các số tự nhiên từ 100 đến 199 phải dùng bao nhiêu chữ số 9 ? Trả lời:  số.
Câu 6: Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 5 xuất hiện  lần.
Câu 7: Cho bốn chữ số 1; 9; 7; 8. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ? Trả lời:  số.
Câu 8: Số phần tử của tập