Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Tìm kiếm

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Violympic - lớp 9 vòng 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tiểu Học (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:59' 11-10-2013
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 238
  Số lượt thích: 0 người
  
  Câu hỏi 1:
  
  


  


  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  Thời Gian : 
  BÀI THI SỐ
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là  
  Câu 2: Tìm , biết: . Kết quả là  
  Câu 3: Tìm , biết: . Kết quả là:  
  Câu 4: Tính: 3920 : 28 : 2 = 
  Câu 5: Tính:  
  Câu 6: Tính tổng:  
  Câu 7: Chia 80 cho một số ta được số dư là 33. Số chia là 
  Câu 8: Tìm , biết: . Kết quả là  
  Câu 9: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5, còn khi chia cho 31 thì dư 28. Số cần tìm là 
  Câu 10: Tìm một số có ba chữ số, biết rằng: chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị được thương là 2, dư 2; chữ số hàng trăm bằng hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị. Số cần tìm là 
  Thời Gian : 
  BÀI THI SỐ
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là  
  Câu 2: Tính: 3200 : 40 . 2 = 
  Câu 3: Nếu  thì  
  Câu 4: Tính:  
  Câu 5: Chia 80 cho một số ta được số dư là 33. Số chia là 
  Câu 6: Kết quả phép tính  là 
  Câu 7: Tìm , biết: . Kết quả là  
  Câu 8: Tổng của số lớn nhất có sáu chữ số và số nhỏ nhất có năm chữ số bằng 
  Câu 9: Tìm một số có ba chữ số, biết rằng: chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị được thương là 2, dư 2; chữ số hàng trăm bằng hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị. Số cần tìm là 
  Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
  Câu 10: Đi từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc có ba con đường, đi từ Vĩnh Phúc đến Phú Thọ có năm con đường. Số các con đường đi từ Hà Nội đến Phú Thọ qua Vĩnh Phúc là 
  Thời Gian : 
  BÀI THI SỐ
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1: Viết được , với  
  Câu 2: Tìm , biết: . Kết quả là  
  Câu 3: Tìm , biết: . Kết quả là:  
  Câu 4: Tìm , biết: . Kết quả là:  
  Câu 5: Tìm , biết: . Kết quả là  
  Câu 6: Tìm , biết: . Kết quả là  
  Câu 7: Kết quả phép tính  là 
  Câu 8: Tìm , biết: . Kết quả là  
  Câu 9: Tổng của hai số bằng 78293. Số lớn trong hai số đó có chữ số hàng đơn vị là 5, chữ số hàng chục là 1, chữ số hàng trăm là 2. Nếu ta gạch bỏ các chữ số đó đi thì ta được một số bằng số nhỏ. Vậy số nhỏ trong hai số đó là 
  Câu 10: Tổng của số lớn nhất có sáu chữ số và số nhỏ nhất có năm chữ số bằng 
  Thời Gian : 
  BÀI THI SỐ
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là  
  Câu 2: Tính: 3200 : 40 . 2 = 
  Câu 3: Viết được , với  
  Câu 4: Chia 126 cho một số ta được số dư là 25. Số chia là 
  Câu 5: Tính tổng:  
  Câu 6: Tìm , biết: . Kết quả là  
  Câu 7: Số phần tử của tập hợp A = { và } là 
  Câu 8: Tính:  
  Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
  Câu 9: Từ 100 đến 200 có tất cả số tự nhiên chia hết cho 2 mà không chia hết cho 4.
  Câu 10: Tập hợp các chữ cái trong từ “SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 6” có phần tử.
  Thời Gian : 
  BÀI THI SỐ
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1: Tìm , biết: . Kết
  No_avatarf

  cái này là lớp 4 mà

   

   
  Gửi ý kiến

  Hỗ trợ kĩ thuật: (04) 62 930 536 | 0982 1248 99 | hotro@violet.vn | Hỗ trợ từ xa qua TeamViewer

  Liên hệ quảng cáo: (04) 66 745 632 | 0166 286 0000 | contact@bachkim.vn


  Nhấn ESC để đóng