Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề kiểm tra 1 tiết Địa 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Bắc
  Ngày gửi: 20h:42' 14-10-2013
  Dung lượng: 125.5 KB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA 1 TIẾT
  ----------(((----------
  Xây dựng ma trận đê kiểm tra:
  ĐỀ 1:

  Mức độ
  Tên chủ đề
  Nhận Biết
  Thông Hiểu

  Vận dụng
  
  Bài 1 : Cộng đồng các dân tộc VN
  HS nêu sự phân bố chính về dân tộc
  
  
  
  1 câu : 2,0đ = 20 %
   2,0 điểm = 100 %
  
  
  
  Bài 3: Sự phân bố dân cư và loại hình quân cư.
  
  HS so sánh được sự khác nhau giữa hai loại hình quần cư
  
  
  1 câu : 2,0đ = 20 %
  
   2,0 điểm = 100 %
  
  
  Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
  HS kể tên 7 vùng chuyên môn hóa trong nông nghiệp ở VN dựa vào Atlat
  
  HS vẽ và nhận xét biểu đồ tròn
  
  2 câu : 4,0đ = 40 %
   2,0 điểm = 50 %
  
   2,0 điểm = 50 %
  
  Bài 12: Sự phân bố và phát triển công nghiệp
  
  HS dựa vào atlat kể tên các trung tâm công nghiệp lớn ở nước ta và giải thích TPHCM là trung tâm CN lớn nhất.
  
  
  1 câu : 2,0đ = 20 %
  
   2,0 điểm = 100 %
  
  
  Số câu = 4
  10đ =100%
  Số câu = 2
  4,0 đ iểm = 40%
  Số câu = 2
  4,0 đ iểm = 40%
  Số câu = 1
  2,0 điểm = 20%
  
  
  ĐỀ 2:

  Mức độ
  Tên chủ đề
  Nhận Biết
  Thông Hiểu

  Vận dụng
  
  Bài 3: Sự phân bố dân cư và loại hình quân cư.
  
  HS so sánh được sự khác nhau giữa hai loại hình quần cư
  
  
  1 câu : 2,0đ = 20 %
  
   2,0 điểm = 100 %
  
  
  Bài 12: Sự phân bố và phát triển công nghiệp
  
  HS dựa vào atlat kể tên các trung tâm công nghiệp lớn ở nước ta và giải thích TPHCM là trung tâm CN lớn nhất.
  
  
  1 câu : 2,0đ = 20 %
  
   2,0 điểm = 100 %
  
  
  Bài 14 : giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
  
  HS nắm được các loại hình GTVT và hiểu được vì sao ngành đường bộ có vai trò quan trong nhất.
  
  
  1 câu : 2,0đ = 20 %
  
   2,0 điểm = 100 %
  
  
  Bài 15: Thương mại và du lịch
  HS dựa vào atlat và kiến thức đã học kể tên các di sản văn hóa thế giới và thiên nhiên thế giới.
  
  Vẽ và nhận xét biểu đồ tròn
  
  2 câu : 4,0đ = 40 %
   2,0 điểm = 50 %
  
   2,0 điểm = 50 %
  
  Số câu = 4
  10đ =100%
  Số câu = 1
  2,0 đ iểm = 20%
  Số câu = 3
  6,0 đ iểm = 40%
  Số câu = 1
  2,0 điểm = 20%
  
  
  II / Đề kiểm tra
  Phòng GD& ĐT TP Bắc Ninh Đề Kiểm Tra 1 Tiết. HKI
  Trường THCS Kim Chân Môn : Địa Lý 9
  Năm Học: 2012-2013
  ---------0-0-0---------

  Họ&Tên:…………………………………….

  Lớp: 9A
  Điểm
  Lời phê
  
  
  
  
  
  
  ĐỀ 1:
  Câu 1: (2,0 đ)
  Nêu sự phân bố chủ yếu của dân tộc kinh và các dân tộc ít người ở nước ta ?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Câu 2:( 2,0 đ)
  Dựa vào atlat địa lí Việt Nam (trang 21), em hãy :
  Nêu tên các trung tâm công nghiệp lớn ở nước ta.
  Giải thích vì sao thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước ?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Câu 3: (2,0 điểm)
  Em hãy so sánh sự khác nhau về hai loại hình quần cư nông thôn và quần cư thành thị ở nước ta ?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Câu 4: (2,0 điểm)
  Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam (trang 18) và kiến thức đã học, em hãy:
  Cho biết nươc ta có mấy vùng chuyên môn hóa trong nông nghiệp? Kể tên các vùng này?
  Câu 5: (2,0 điểm)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Dựa vào bảng số liệu sau:
  Cơ cấu GDP phân theo vùng kinh tế của nước ta năm 2002 ( đơn vị: %)
  Cá thành phần kinh tế
  Tỉ lê (%)
  
  Kinh tế nhà nước
  38,4
  
  Cả nước
  47,9
   
  Gửi ý kiến