VIOLYMPIC TOÁN 6 VÒNG 5


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trần Nguyễn Thanh Tâm
Ngày gửi: 02h:03' 26-10-2013
Dung lượng: 152.0 KB
Số lượt tải: 193
Số lượt thích: 0 người
Thời Gian : 
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Cho phép tính: . Khi đó  
Câu 2: Tập hợp các số tự nhiên  là bội của 13 và  có phần tử.
Câu 3: Tập hợp các số tự nhiên  sao cho  là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
Câu 4: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 41 là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
Câu 5: Trong các cặp số tự nhiên  thỏa mãn , cặp số cho tích  lớn nhất là (Nhập giá trị  trước  sau, ngăn cách bởi dấu ";")
Câu 6: Việt hơn Nam 10 tuổi. Hỏi có mấy năm mà tuổi Nam là ước số của tuổi Việt ? Trả lờinăm.
Câu 7: Tập hợp các số tự nhiên  sao cho  là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
Câu 8: Số 162 có tất cả ước.
Câu 9: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 5 biết khi chia a cho 12; cho 15 và cho 18 đều dư 5. Vậy a = 
Câu 10: Số nguyên tố chẵn duy nhất là số 
Câu 11: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ? Trả lời: cách.
Câu 12: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố  với . Khi đó  
Câu 13: Có bao nhiêu hợp số có dạng ? Trả lời: có số.
Câu 14: Cho  là chữ số khác 0. Khi đó  
Câu 15: Khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41. Nếu chia số đó cho 24 thì số dư là 
Câu 16: Số 162 có tất cả ước.
Câu 17: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố  với . Khi đó  
Câu 18: Tìm số nguyên tố  sao cho  và  cũng là số nguyên tố. Kết quả là  
Câu 19: Số số nguyên tố có dạng  là 
Câu 20: Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp con là tập.
Câu 21: Tổng hai số nguyên tố là một số nguyên tố. Vậy hiệu của hai số nguyên tố đó là 
Câu 22: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 32 là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
Câu 23: Có bao nhiêu hợp số có dạng ? Trả lời: có số.
Câu 24: Cho  là các số nguyên tố thỏa mãn . Tổng 
Câu 25: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 5 biết khi chia a cho 12; cho 15 và cho 18 đều dư 5. Vậy a = 
Câu 26: Có số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54.
Câu 27: Số các ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là 
Câu2 8: Có bao nhiêu số nguyên tố có dạng  ? Trả lời: số.
Câu 29: Tổng 5 số nguyên tố đầu tiên là 
Câu 30: Cho phép tính  và . Khi đó  
Câu 31: Tìm số nguyên tố  sao cho  và  cũng là số nguyên tố. Kết quả là  
Câu 32: Biết rằng số 691.k là một số nguyên tố. Vậy k =