Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  VIOLYMPIC TOÁN 6 VÒNG 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Trần Nguyễn Thanh Tâm
  Ngày gửi: 02h:03' 26-10-2013
  Dung lượng: 152.0 KB
  Số lượt tải: 232
  Số lượt thích: 0 người
  Thời Gian : 
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1: Cho phép tính: . Khi đó  
  Câu 2: Tập hợp các số tự nhiên  là bội của 13 và  có phần tử.
  Câu 3: Tập hợp các số tự nhiên  sao cho  là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
  Câu 4: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 41 là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
  Câu 5: Trong các cặp số tự nhiên  thỏa mãn , cặp số cho tích  lớn nhất là (Nhập giá trị  trước  sau, ngăn cách bởi dấu ";")
  Câu 6: Việt hơn Nam 10 tuổi. Hỏi có mấy năm mà tuổi Nam là ước số của tuổi Việt ? Trả lờinăm.
  Câu 7: Tập hợp các số tự nhiên  sao cho  là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
  Câu 8: Số 162 có tất cả ước.
  Câu 9: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 5 biết khi chia a cho 12; cho 15 và cho 18 đều dư 5. Vậy a = 
  Câu 10: Số nguyên tố chẵn duy nhất là số 
  Câu 11: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ? Trả lời: cách.
  Câu 12: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố  với . Khi đó  
  Câu 13: Có bao nhiêu hợp số có dạng ? Trả lời: có số.
  Câu 14: Cho  là chữ số khác 0. Khi đó  
  Câu 15: Khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41. Nếu chia số đó cho 24 thì số dư là 
  Câu 16: Số 162 có tất cả ước.
  Câu 17: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố  với . Khi đó  
  Câu 18: Tìm số nguyên tố  sao cho  và  cũng là số nguyên tố. Kết quả là  
  Câu 19: Số số nguyên tố có dạng  là 
  Câu 20: Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp con là tập.
  Câu 21: Tổng hai số nguyên tố là một số nguyên tố. Vậy hiệu của hai số nguyên tố đó là 
  Câu 22: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 32 là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
  Câu 23: Có bao nhiêu hợp số có dạng ? Trả lời: có số.
  Câu 24: Cho  là các số nguyên tố thỏa mãn . Tổng 
  Câu 25: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 5 biết khi chia a cho 12; cho 15 và cho 18 đều dư 5. Vậy a = 
  Câu 26: Có số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54.
  Câu 27: Số các ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là 
  Câu2 8: Có bao nhiêu số nguyên tố có dạng  ? Trả lời: số.
  Câu 29: Tổng 5 số nguyên tố đầu tiên là 
  Câu 30: Cho phép tính  và . Khi đó  
  Câu 31: Tìm số nguyên tố  sao cho  và  cũng là số nguyên tố. Kết quả là  
  Câu 32: Biết rằng số 691.k là một số nguyên tố. Vậy k = 

   
  Gửi ý kiến