Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  violympic toan6 vong 5 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Ánh Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:01' 28-10-2013
  Dung lượng: 6.3 MB
  Số lượt tải: 197
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI THI SỐ 1 VÒNG 5 2013
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1: Viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố  với . Khi đó  
  Câu 2: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 41 là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
  Câu 3: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ? Trả lời: cách.
  Câu 4: Tập hợp các số tự nhiên  sao cho  là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
  Câu 5: Cho phép tính  và . Khi đó  
  Câu 6: Có bao nhiêu hợp số có dạng ? Trả lời: có số.
  Câu 7: Tìm số nguyên tố  sao cho  và  cũng là số nguyên tố. Kết quả là  
  Câu 8: Dùng ba trong bốn số 4; 3; 1; 5 ghép lại thành số chia hết cho 9 và chia hết cho 5. Tập các số viết được là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
  Câu 9: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là 
  Câu 10: Tổng 5 số nguyên tố đầu tiên là 
  BÀI THI SỐ
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 2.1: Tập hợp các số tự nhiên  là bội của 13 và  có phần tử.
  Câu 3.2: Cho phép tính: . Khi đó  
  Câu 5: Việt hơn Nam 10 tuổi. Hỏi có mấy năm mà tuổi Nam là ước số của tuổi Việt ? Trả lờinăm.
  Câu 6.2: Tìm số nguyên tố  sao cho  và  cũng là số nguyên tố. Kết quả là  
  Câu 8.2:Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp con là tập.
  Câu 10:Số nguyên tố chẵn duy nhất là số 
  Câu 3.3: Số các ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là 
  Câu 6.3: Trong các cặp số tự nhiên  thỏa mãn , cặp số cho tích  lớn nhất là (Nhập giá trị  trước  sau, ngăn cách bởi dấu ";")
  Câu 7.2: Số số nguyên tố có dạng  là 
  Câu 8.3:Có bao nhiêu số nguyên tố có dạng  ? Trả lời: số.
  Câu 9.2: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 5 biết khi chia a cho 12; cho 15 và cho 18 đều dư 5. Vậy a = 
  Câu 9.3: Khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41. Nếu chia số đó cho 24 thì số dư là 
  Câu 7.3: Số 162 có tất cả ước.
  Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
  Câu 8: Có số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54.

  No_avatar

  hay đấy 

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓