Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Đình Thái
  Ngày gửi: 08h:03' 11-11-2013
  Dung lượng: 106.0 KB
  Số lượt tải: 766
  Số lượt thích: 1 người (Lê Hà Linh)
  ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP CỤM – THÁNG 10
  LỚP 5 – NĂM HỌC 2013 -2014.
  BÀI THI CÁ NHÂN
  THỜI GIAN: 60 phút
  Họ và tên:………………………………………………..Lớp:……………….

  Bài 1: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà chia cho 5 và 9 đều dư 2 ?
  Đáp số:………………Số.
  Bài 2: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà các số đều chia hết cho 3 và 2
  .?
  Đáp số: ………………Số
  Bài 3: Tính tổng các số có 3 chữ số khác nhau được viết bởi 4 chữ số sau: 1; 2 ;
  ; 4. Đáp số:………………Số
  Bài 4 : Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà không chia hết cho 5 ?
  Đáp số :………………..Số
  Bài 5: Tìm số hạng thứ 100 của dãy số sau:
  1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25 ; 36 ; ………….
  Đáp số:……………….
  Bài 6: Tìm phân số thứ 100 của dãy phân số sau:
   ; ; ; ; ;……………………..
  Đáp số:…………….
  Bài 7: Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn thì ngày 27 của tháng đó là thứ mấy ? Đáp số:…………………..
  Bài 8: Một nhà máy có số công nhân được thưởng hơn số công nhân là 2 người. Số công nhân không được thưởng nhiều hơn số công nhân của nhà máy là 10 người.Hỏi nhà máy co tất cả bao nhiêu công nhân ?
  Đáp số:…………công nhân.
  Bài 9 : Để đào xong một con mương, người ta dự kiến 15 người phải đào trong 18 ngày mới xong. Sau khi đào chung trong 8 ngày thì 5 người chuyển đi làm việc khác. Hỏi số người còn lại phải đào trong mấy ngày nữa mới xong ?
  Đáp số:……………
  Bài 10: Ba thùng chứa được 127 lít dầu. Biết số lít dầu thùng thứ nhất bằng số lít dầu thùng thứ hai và bằng số lít dầu thùng thứ ba. Tính số lít dầu thùng thứ ba? Đáp số:…………lít
  Bài 11: Có bao nhiêu phân số có tổng của tử số và mấu số bằng 2013 ?
  Đáp số:………..phân số.
  Bài 12: Tìm một phân số? Biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào tử số thì phân số bằng 1. Nếu chuyển 1 đơn vị từ tử số xuống mẫu số thì phân số bằng .
  Đáp số:……………….

  Bài 13: Một mảnh đất hình vuông, người ta mở đường nên hai cạnh liền kề phải giảm đi mỗi cạnh 2m. Do đó diện tích giảm 56 m. Tính diện tich ban đầu của mảnh đât ? Đáp số:……………m
  Bài 14: Ba lớp 5A; 5B và 5C tồng được tất cả 700 cây xanh. Tính số cây của 5B trồng được? Biết 5A trồng được số cây bằng số cây của 5B và 5B trồng được số cây bằng số cây của 5C. Đáp số:………….cây.
  Bài 15: Tích sau tận cùng bằng chữ số nào?
  9 x 19 x 29 x 39 x 49 x………………..2009.
  Đáp số: chữ số…………….
  Bài 16: ( Giải bằng tự luận )
  Ba tổ của lớp 5A; 5B và 5C cùng mua bánh ngọt để liên hoan cuôi năm học, tổ một mua 6 kg bánh, tổ hai mua 5 kg bánh cùng loại. Số bánh đó đủ dùng cho cả lớp nên tổ ba không phải mua bánh nữa mà phải trả cho hai tổ kia 176.000 đ. Hỏi tổ một , tổ hai nhận được từ tổ ba bao nhiêu tiền? ( Biết mức đóng góp các tổ như nhau).
  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………


  ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP CỤM – THÁNG 10
  LỚP 4 – NĂM HỌC 2013 -2014.
  BÀI THI CÁ NHÂN
  THỜI GIAN: 60 phút
  Họ và tên:………………………………………………..Lớp:……………….
  Bài 1: Để viết dãy số 45, 46 , 47, 48 ,………………118, 119, 120. Cần dùng bao nhiêu lượt chữ số?
  Đáp số:……lượt chữ số.
  Bài 2: Để viết dãy số 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10; ………….98; 100. Cần dùng bao nhiêu lượt chữ số? Đáp :………lượt chữ số.
  Bài 3: Tìm số có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số đó thì ta được một số mới lớn hơn số phải tìm là 382 đơn vị.
  Đáp số:
  Bài 4: Để đánh số trang một quyển sách, trung bình mỗi trang dùng hết 3 chữ số. Hỏi quyển sách dày bao nhiêu trang?
  Đáp số:.................trang.
  Bài
  No_avatar

  KhócNụ hônbuồn vui

   

   
  Gửi ý kiến