Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  MẪU ĐÁNH GIÁ ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Khánh Hưng
  Ngày gửi: 17h:02' 12-11-2013
  Dung lượng: 39.0 KB
  Số lượt tải: 141
  Số lượt thích: 0 người

  ĐẢNG BỘ ......................................
  ĐẢNG BỘ CƠ SỞ PHƯỜNG ..................
  CHI BỘ TRƯỜNG ................................
  Mẫu số 02/BTCTU
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  
  
  Biên Hòa, ngày ..... tháng ..... năm 2013
  
  
  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
  ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2013

  Họ tên đảng viên: ............................................................................
  Chức vụ Đảng: ................................................................................
  Chức vụ chính quyền: .....................................................................
  Chức vụ đoàn thể: ...........................................................................
  Sinh hoạt tại Chi bộ trường THCS ............. thuộc Đảng bộ phường .................
  Qua một năm rèn luyện, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, căn cứ các nội dung đánh giá theo hướng dẫn của cấp trên, bản thân tôi tự kiểm điểm những ưu khuyết điểm như sau: (đảng viên kiểm điểm thứ tự theo 04 nội dung tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về tổ chức kỷ luật. Nêu ưu điểm trước, khuyết điểm sau, tự nhận phân loại ở mức nào, đề ra phương hướng khắc phục và đăng ký phấn đấu năm sau).
  Ưu điểm: ..............................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  . Khuyết điểm: .......................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  Đối chiếu tiêu chuẩn xếp mức đảng viên năm 2013 bản thân tôi tự xếp mức đảng viên: ......................................................................................................................
  Phương hướng khắc phục khuyết điểm (những giải pháp chính):
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  Bản thân tôi phấn đấu năm 2014 đạt tiêu chuẩn đảng viên: .......................................
  ........................................................................................................................................
  Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI BỘ TRỰC THUỘC
  NGƯỜI LÀM BẢN TỰ KIỂM  ................................................
  
  Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ (Ghi ưu khuyết điểm chính và kết quả phân loại chính thức, đóng dấu cấp ủy)
   
  Gửi ý kiến