Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  bản kiểm điểm Đảng viên theo hướng dẫn số 22

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Quang Thuan (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:39' 23-11-2013
  Dung lượng: 78.5 KB
  Số lượt tải: 17430
  ĐẢNG BỘ: XÃ PƠNG ĐRANG
  Chi bộ: Lý Tự Trọng 
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  
   Pơng đrang, ngày 27 tháng 11 năm 2013
   BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
  (Kèm theo Hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, ngày 04  tháng 11 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương)
  Họ và tên: PHAN QUANG THUẬN, Sinh ngày: 02 - 09 -1972.
  Nơi sinh: Thanh Lương – Thanh chương – Nghệ An.
  Nơi ở hiện nay: Xóm 1 – Thôn Tân lập 4 – Xã Pơng Đrang – Krông Búk – Đắk Lắk.
  Chức vụ Đảng: Chi Ủy Viên.
  Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Phó hiệu trưởng.
  Đơn vị công tác : Trường THCS Lý Tự Trọng. Chi bộ.
  Ngày vào Đảng: 23 / 10 năm 2001. Chính thức ngày 23 tháng 10 năm 2002.
  Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ : Lý Tự Trọng, xã PơngDrang, Huyện Krông Buk Tỉnh Đăk Lăk.
  Thực hiện hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, ngày 04  tháng 11 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc “ Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2013”. Nay xin kiểm điểm trước chi bộ như sau:
  1. Tư tưởng chính trị
  Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
  Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
  Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...
  Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" , cuộc vận động "Mỗi thầy giáo , cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
  2. Về phẩm chất, đạo đức, lối sống
  Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.
  Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân, bà con nơi cư trú tín nhiệm, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.
  3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
  Là một chi ủy viên được giao nhiệm vụ phụ trách công tác phát triển Đảng viên và chỉ đạo các hoạt động đoàn thể bản thân tôi đã giúp đỡ nhiều quần chúng ưu tú được đứng vào hàn ngũ của Đảng và chỉ đạo các hoạt động kịp thời mỗi khi có các phong trào của cấp trên cũng như của nhà trường đề ra.
  - Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.
  - Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua năm học 2008-2009, 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 - 2013. Bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao: Làm tốt công tác tham mưu, quản lí và chỉ đạo, tham gia
  No_avatar

  ĐẢNG BỘ XÃ KRÔNG Á

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI BỘ QUÂN SỰ

   

  *****

  Krông Á, ngày.....tháng 11 năm 2013

   

   

  BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

   (Theo Hướng dẫn sô 22-HD/BTCTW ngày 04/11/2013 của Ban tổ chức Trung ương)

  ------

              Họ và tên: .Nguyễn Thị Quỳnh Giang  sinh ngày .... / ..... / 19.....

  Chức vụ đảng: Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Krông Á

  Chức vụ (chính quyền, đoàn thể): Bí thư Đoàn xã Krông Á

  Đơn vị công tác: Ủy Ban Nhân Dân xã Krông Á

  Chi bộ: Quân Sự

  Tự kiểm điểm những ưu điểm, khuyết điểm như sau:

  1- Về tư tưởng chính trị

  1.1-Ưu điểm

  - Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm;

  - Có ý thức chấp hành, bảo vệ, quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động cho gia đình, nhân dân thực hiện;

  - Luôn có thái độ và tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng của bản thân và cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

  - Luôn tự giác và có tinh thần học tập nâng cao trình độ (lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ), nâng cao hiểu biết và năng lực công tác.

  1.2- Khuyết điểm

  ........................................

  2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống. (nêu ưu, khuyết điểm)

  2.1-Ưu điểm

  - Đạt kết quả tốt trong rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và bản thân luôn có trách nhiệm vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đặc biệt là trong việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

  - Tích cực và có tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho cá nhân và gia đình.

  - Luôn giữ gìn đạo đức, lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, của cán bộ lãnh đạo, quản lý; trong chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm;

  - Bản thân luôn trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ. Thực hiện quan hệ gắn bó, mật thiết với quần chúng, nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ.

   2.2- Khuyết điểm

  ...........................................

  3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (nêu ưu, khuyết diểm)

  3.1-Ưu điểm

  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu giúp việc trong công tác đoàn và phòng trào thanh thiếu nhi.

  - Có tinh thần trách nhiệm, ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cải tiến trong chỉ đạo điều hành nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

  - Trong thực thi nhiệm vụ được giao bản thân luôn ủng hộ lãnh đạo cấp trên và tập thể chi bộ Quân Sự thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng .

  - Bản thân luôn xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao, trong mối quan hệ với cấp trên và tập thể lãnh đạo ở chi bộ và Ban chấp hành đoàn xã;

  - Luôn đổi mới phương pháp công tác, phong cách lãnh đạo quần chúng, chỉ đạo chuyên môn và lề lối làm việc; đấu tranh không khoan nhượng đối với những hành vi, những biểu hiện lợi dụng danh nghĩa của tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân, để người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi; những biểu hiện về lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm.

  - Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ, đảng bộ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  - Tham gia xây dựng chi bộ, đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong xã.

  - Trong thực thi nhiệm vụ được giao bản thấn luôn có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; sát, hiểu, nắm tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên và quần chúng, nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của quần chúng nhân dân với chức trách chuyên môn và nhiệm vụ đảng viên được giao, hoặc báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền giải quyết; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị.

  3.2- Khuyết điểm

  ......................................

  4- Về ý thức tổ chức kỷ luật (nêu ưu, khuyết điểm)

  4.1-Ưu điểm

  - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động, sinh hoạt của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

  - Việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định;

  - Chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của tổ chức đảng.

  - Chấp hành chính sách, pháp luật cùa Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

  - Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm

  4.2- Khuyết điểm

  ...............................

  5- Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa yết kém, khuyết điểm trong đợt kiểm điểm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4, khóa XI. và những vấn đề mới phát sinh.

  Ưu điểm: chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

  Chủ động sáng tạo trong thực hiện kế hoạch, công việc được giao, luôn hòa nhã, yhân thiện, thẳng thắn, chân thành với đồng nghiệp.

  Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và nhà nước. Kê khai tài sản trung thực

  6-  Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân.

  ...............................

  7- Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới.

  - Nội dung khuyết điểm cần khắc phục ………………………………………..

  - Biện pháp khắc phục ……………………………………………………........

  - Thời gian khắc phục …………………………………………………………

  8- Tự nhận mức xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức.

  8.1-Xếp loại đảng viên:

  £ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  £ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

  £ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ

  £ Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ

  8.2- Xếp loại cán bộ, công chức:

  £ Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ

  £ Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ

  £ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

  £ Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

   

  No_avatar

  Nhìn số lượt tải (3340 lượt/7 ngày) khiến ta phải suy ngẫm !!!

   

  67836

  số lượt tải này rất đáng suy ngẫm

   

   
  Gửi ý kiến
  print