Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tin học.

Thumbnail

ĐỀ THI HỌC KỲ I - MÔN TIN HOC...

Ngày gửi: 2017-07-12 05:55:08

Thumbnail

ĐỀ THI HỌC KỲ I - MÔN TIN HOC...

Ngày gửi: 2017-07-12 05:51:30

Thumbnail

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 45 PHÚT ...

Ngày gửi: 2017-07-12 05:47:09

Thumbnail

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KỲ I ...

Ngày gửi: 2017-07-12 05:42:28

Thumbnail

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I - TI...

Ngày gửi: 2017-07-12 05:40:35

Thumbnail

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN...

Ngày gửi: 2017-07-12 05:38:17

Thumbnail

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỘ MÔN TIN HỌC

Ngày gửi: 2017-07-12 05:35:12

Thumbnail

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC ...

Ngày gửi: 2017-07-12 05:30:33

Pdf-small

Đề thi Tin học trẻ cấp THCS

Ngày gửi: 2017-06-20 11:15:42

Thumbnail

Đề cương tin học 2017-2018

Ngày gửi: 2017-05-12 20:41:37

Word-logo-small

đề kiểm tra cn lơp 5

Ngày gửi: 2017-05-11 16:29:26

Word-logo-small

đề ktcn lớp 4

Ngày gửi: 2017-05-11 16:26:58

Word-logo-small

Đề KTCN lớp 3

Ngày gửi: 2017-05-11 16:23:34

Word-logo-small

de thi chung chi a

Ngày gửi: 2017-05-05 16:26:47

Word-logo-small

Đề thi TIN HỌC CHK 2 lop 1,...

Ngày gửi: 2017-05-04 17:30:35

Word-logo-small

Đề thi trắc nghiệm môn tin họ...

Ngày gửi: 2017-05-02 20:13:46

Word-logo-small

TIẾT 64 TIN HỌC 6 KIỂM TRA 45...

Ngày gửi: 2017-04-27 09:53:14

Word-logo-small

ĐỀ KT HKII MÔN TIN 6 2016-2017

Ngày gửi: 2017-04-27 09:50:48

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII MÔN TIN HỌC 6 201...

Ngày gửi: 2017-04-27 09:49:53

Thumbnail

Toán 6:ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II

Ngày gửi: 2017-04-23 11:09:45

Word-logo-small

Bài làm

Ngày gửi: 2017-04-20 15:31:26

Word-logo-small

tư liệu tham khảo

Ngày gửi: 2017-04-20 15:21:37

Word-logo-small

bttracnghiem

Ngày gửi: 2017-04-20 15:01:50

Xls-small

tin 7-bai 16-vnen

Ngày gửi: 2017-04-19 20:03:45

Word-logo-small

tu liệu tham khaỏ

Ngày gửi: 2017-04-18 15:59:38

Word-logo-small

Bài làm 1801

Ngày gửi: 2017-04-18 15:41:18

Word-logo-small

tư liệu tham khảo

Ngày gửi: 2017-04-18 15:40:00

Word-logo-small

tu lieu de thi

Ngày gửi: 2017-04-18 15:37:17

Word-logo-small

Tư liệu tham khảm

Ngày gửi: 2017-04-18 13:49:22

Word-logo-small

Bài làm

Ngày gửi: 2017-04-18 13:48:30

Word-logo-small

KIEM TRA GIUA KY 2 TIN HOC 7

Ngày gửi: 2017-04-13 19:20:58

Thumbnail

Toán 6: Kiểm tra hình chương GÓC

Ngày gửi: 2017-04-12 21:10:20

Thumbnail

Toán 6: KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠN...

Ngày gửi: 2017-04-11 21:55:57

Word-logo-small

DE CUONG ON THI TIN 12

Ngày gửi: 2017-04-11 07:31:28

Word-logo-small

đề kiểm tra thực hành tin học...

Ngày gửi: 2017-03-29 08:41:32

Word-logo-small

Đề Thi HSG Tin học bảng B (20...

Ngày gửi: 2017-03-28 20:30:44

Nhấn ESC để đóng