Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tin học. Ngoài chương trình SGK

Word-logo-small

kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2017-11-13 22:05:47

Word-logo-small

KIỂM TRA VẬT LÍ 7

Ngày gửi: 2017-11-13 21:46:05

Word-logo-small

KIỂM TRA VẬT LÍ 7

Ngày gửi: 2017-11-13 21:44:25

Word-logo-small

Kiểm tra 7 Lí

Ngày gửi: 2017-11-13 18:46:19

Word-logo-small

HSG huyện

Ngày gửi: 2017-11-11 08:09:42

Word-logo-small

De 2- ktra 1t lan1 hk1 k11

Ngày gửi: 2017-11-06 22:06:45

Word-logo-small

De ktra 1t lan1 hk1 k11

Ngày gửi: 2017-11-06 22:05:09

Word-logo-small

De kiem tra 1 tiet lan 2 khoi...

Ngày gửi: 2017-11-06 21:51:17

Word-logo-small

Đề thi HSG Tin TP HCM năm học...

Ngày gửi: 2017-11-04 09:25:10

Pdf-small

ĐỀ THI HSG TIN HOC Q 10

Ngày gửi: 2017-10-27 08:04:22

Word-logo-small

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 ...

Ngày gửi: 2017-10-26 14:01:25

Word-logo-small

GIAO

Ngày gửi: 2017-10-16 16:31:24

Pdf-small

Đáp án câu hỏi tin học viên c...

Ngày gửi: 2017-10-14 18:07:45

Xls-small

Bài Tập Hàm Index & Match

Ngày gửi: 2017-10-01 12:07:40

Word-logo-small

Phân phối chương trình tin họ...

Ngày gửi: 2017-09-22 09:18:11

Word-logo-small

đề thi học kỳ môn tin

Ngày gửi: 2017-08-27 08:00:33

Word-logo-small

NGHỀ

Ngày gửi: 2017-08-25 09:46:37

Xls-small

tkb

Ngày gửi: 2017-08-25 07:44:32

Word-logo-small

bài tập Pacsacl

Ngày gửi: 2017-08-22 10:12:27

Word-logo-small

Thân tặng thầy cô nam học 20...

Ngày gửi: 2017-08-16 17:04:50

Word-logo-small

Cần đọc trước năm 2017-2018

Ngày gửi: 2017-08-16 16:58:58

Word-logo-small

KIEU GO TELEX

Ngày gửi: 2017-07-29 07:41:01

Word-logo-small

Đề thi bảng A Tin học trẻ Vĩn...

Ngày gửi: 2017-07-28 08:09:53

Thumbnail

ĐỀ THI HỌC KỲ I - MÔN TIN HOC...

Ngày gửi: 2017-07-12 05:55:08

Thumbnail

ĐỀ THI HỌC KỲ I - MÔN TIN HOC...

Ngày gửi: 2017-07-12 05:51:32

Thumbnail

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 45 PHÚT ...

Ngày gửi: 2017-07-12 05:47:10

Thumbnail

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KỲ I ...

Ngày gửi: 2017-07-12 05:42:29

Thumbnail

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I - TI...

Ngày gửi: 2017-07-12 05:40:35

Thumbnail

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN...

Ngày gửi: 2017-07-12 05:38:18

Thumbnail

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỘ MÔN TIN HỌC

Ngày gửi: 2017-07-12 05:35:15

Thumbnail

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC ...

Ngày gửi: 2017-07-12 05:30:33

Pdf-small

Đề thi Tin học trẻ cấp THCS

Ngày gửi: 2017-06-20 11:15:42

Thumbnail

Đề cương tin học 2017-2018

Ngày gửi: 2017-05-12 20:41:38

Word-logo-small

đề kiểm tra cn lơp 5

Ngày gửi: 2017-05-11 16:29:26

Word-logo-small

đề ktcn lớp 4

Ngày gửi: 2017-05-11 16:26:58

Word-logo-small

Đề KTCN lớp 3

Ngày gửi: 2017-05-11 16:23:34