Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tin học.

  Word-logo-small

  đề thi học kỳ môn tin

  Ngày gửi: 2017-08-27 08:00:33

  Word-logo-small

  NGHỀ

  Ngày gửi: 2017-08-25 09:46:37

  Xls-small

  tkb

  Ngày gửi: 2017-08-25 07:44:32

  Word-logo-small

  bài tập Pacsacl

  Ngày gửi: 2017-08-22 10:12:26

  Word-logo-small

  Thân tặng thầy cô nam học 20...

  Ngày gửi: 2017-08-16 17:04:50

  Word-logo-small

  Cần đọc trước năm 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-08-16 16:58:57

  Word-logo-small

  KIEU GO TELEX

  Ngày gửi: 2017-07-29 07:41:01

  Word-logo-small

  Đề thi bảng A Tin học trẻ Vĩn...

  Ngày gửi: 2017-07-28 08:09:53

  Thumbnail

  ĐỀ THI HỌC KỲ I - MÔN TIN HOC...

  Ngày gửi: 2017-07-12 05:55:08

  Thumbnail

  ĐỀ THI HỌC KỲ I - MÔN TIN HOC...

  Ngày gửi: 2017-07-12 05:51:30

  Thumbnail

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 45 PHÚT ...

  Ngày gửi: 2017-07-12 05:47:09

  Thumbnail

  ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KỲ I ...

  Ngày gửi: 2017-07-12 05:42:28

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I - TI...

  Ngày gửi: 2017-07-12 05:40:35

  Thumbnail

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN...

  Ngày gửi: 2017-07-12 05:38:17

  Thumbnail

  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỘ MÔN TIN HỌC

  Ngày gửi: 2017-07-12 05:35:12

  Thumbnail

  QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC ...

  Ngày gửi: 2017-07-12 05:30:33

  Pdf-small

  Đề thi Tin học trẻ cấp THCS

  Ngày gửi: 2017-06-20 11:15:42

  Thumbnail

  Đề cương tin học 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-05-12 20:41:37

  Word-logo-small

  đề kiểm tra cn lơp 5

  Ngày gửi: 2017-05-11 16:29:26

  Word-logo-small

  đề ktcn lớp 4

  Ngày gửi: 2017-05-11 16:26:58

  Word-logo-small

  Đề KTCN lớp 3

  Ngày gửi: 2017-05-11 16:23:34

  Word-logo-small

  de thi chung chi a

  Ngày gửi: 2017-05-05 16:26:47

  Word-logo-small

  Đề thi TIN HỌC CHK 2 lop 1,...

  Ngày gửi: 2017-05-04 17:30:35

  Word-logo-small

  Đề thi trắc nghiệm môn tin họ...

  Ngày gửi: 2017-05-02 20:13:46

  Word-logo-small

  TIẾT 64 TIN HỌC 6 KIỂM TRA 45...

  Ngày gửi: 2017-04-27 09:53:14

  Word-logo-small

  ĐỀ KT HKII MÔN TIN 6 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-04-27 09:50:48

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HKII MÔN TIN HỌC 6 201...

  Ngày gửi: 2017-04-27 09:49:53

  Thumbnail

  Toán 6:ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II

  Ngày gửi: 2017-04-23 11:09:45

  Word-logo-small

  Bài làm

  Ngày gửi: 2017-04-20 15:31:26

  Word-logo-small

  tư liệu tham khảo

  Ngày gửi: 2017-04-20 15:21:37

  Word-logo-small

  bttracnghiem

  Ngày gửi: 2017-04-20 15:01:50

  Xls-small

  tin 7-bai 16-vnen

  Ngày gửi: 2017-04-19 20:03:45

  Word-logo-small

  tu liệu tham khaỏ

  Ngày gửi: 2017-04-18 15:59:38

  Word-logo-small

  Bài làm 1801

  Ngày gửi: 2017-04-18 15:41:18

  Word-logo-small

  tư liệu tham khảo

  Ngày gửi: 2017-04-18 15:40:00

  Word-logo-small

  tu lieu de thi

  Ngày gửi: 2017-04-18 15:37:17