Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Mỹ thuật.

  Thumbnail

  ĐỀ+ĐA TOÁN XÉT TUYỂN GIÁO VIÊ...

  Ngày gửi: 2017-07-27 21:03:01

  Thumbnail

  ĐỀ +ĐA VÀO 10 CHUYÊN TOÁN TỈN...

  Ngày gửi: 2017-06-21 23:07:28

  Thumbnail

  ĐỀ + ĐA TOÁN 9 TỈNH LAI CHÂU ...

  Ngày gửi: 2017-06-08 15:35:07

  Word-logo-small

  đề cương ôn tập 6

  Ngày gửi: 2017-04-24 15:44:21

  Word-logo-small

  BÀI THU HOẠCH BDTX GIÁO VIÊN...

  Ngày gửi: 2017-03-02 15:11:33

  Word-logo-small

  Anh 6

  Ngày gửi: 2017-02-28 14:58:13

  Word-logo-small

  BÀI THU HOẠCH BDTX TH13,14

  Ngày gửi: 2017-02-24 08:11:14

  Word-logo-small

  đề thi chọn hsg văn lớp 8

  Ngày gửi: 2017-02-09 06:34:17

  Word-logo-small

  đề thi hsg tỉnh lớp 9

  Ngày gửi: 2016-12-25 21:01:03

  Word-logo-small

  Đề thi hsg các tỉnh lớp 9 (có...

  Ngày gửi: 2016-12-25 20:57:24

  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH BDTX CBQL NĂM HỌC 20...

  Ngày gửi: 2016-12-20 08:56:36

  Word-logo-small

  dethamkhao

  Ngày gửi: 2016-12-19 13:54:55

  Thumbnail

  hsg

  Ngày gửi: 2016-11-12 19:09:00

  Word-logo-small

  kiem tra 1t lan 1 học kì 1

  Ngày gửi: 2016-10-06 07:57:56

  Word-logo-small

  kiem tra 1 tiet lop 9

  Ngày gửi: 2016-10-05 22:14:37

  Word-logo-small

  bai thi

  Ngày gửi: 2016-10-03 21:11:27

  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2016-2017

  Ngày gửi: 2016-09-20 20:16:04

  Pdf-small

  ĐỀ+ĐA ĐÈ THI TUYỂN GIÁO VIÊN ...

  Ngày gửi: 2016-08-11 11:32:45

  Word-logo-small

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ BDTX

  Ngày gửi: 2016-07-05 20:00:02

  Word-logo-small

  BÀI THU HOẠCH BDTX

  Ngày gửi: 2016-07-05 19:58:56

  Word-logo-small

  5 đề Địa lí 8kiểm tra học Kì II

  Ngày gửi: 2016-04-24 22:15:35

  Thumbnail

  SONGAOKU

  Ngày gửi: 2016-04-05 18:01:45

  Thumbnail

  ĐÊ+ĐA TOÁN 9 TỈNH LAI CHÂU 20...

  Ngày gửi: 2016-04-03 22:12:46

  Thumbnail

  hình winx

  Ngày gửi: 2016-04-02 16:45:46

  Thumbnail

  hsg van

  Ngày gửi: 2016-03-19 21:42:27

  Thumbnail

  hsg toan

  Ngày gửi: 2016-03-18 21:28:27

  Thumbnail

  hsg toan 6

  Ngày gửi: 2016-03-18 21:25:06

  Thumbnail

  bài tập hệ thống thông tin qu...

  Ngày gửi: 2016-02-23 15:48:31

  Word-logo-small

  de thi.doc

  Ngày gửi: 2016-01-04 15:14:11

  Word-logo-small

  đề thi

  Ngày gửi: 2015-12-30 21:30:23

  Word-logo-small

  đề thi

  Ngày gửi: 2015-12-30 21:26:01

  Xls-small

  TKB

  Ngày gửi: 2015-12-18 12:26:27

  Word-logo-small

  đề kt hk1- ngữ văn 6

  Ngày gửi: 2015-12-11 20:02:03

  Word-logo-small

  cuôc đời và thân thế Đại danh...

  Ngày gửi: 2015-12-08 19:52:12

  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2015-2016

  Ngày gửi: 2015-11-06 15:02:46

  Pdf-small

  Thông tư 50-2015-TT-BGTVT

  Ngày gửi: 2015-11-06 14:38:58