Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  GD hướng nghiệp 6.

  Word-logo-small

  Kế hoạch năm học 2017 - 2018 ...

  Ngày gửi: 2017-09-22 10:25:35

  Word-logo-small

  Kế hoạch năm học 2017 - 2018

  Ngày gửi: 2017-09-16 08:42:23

  Word-logo-small

  Báo cáo trình đại hội công đo...

  Ngày gửi: 2017-09-15 16:50:14

  Xls-small

  Công khai tài chính Năm 2016

  Ngày gửi: 2017-09-15 10:21:26

  Word-logo-small

  Quy chế hoạt động của nhà trư...

  Ngày gửi: 2017-09-15 08:28:01

  Word-logo-small

  Quy chế dân chủ năm học 2017 ...

  Ngày gửi: 2017-09-15 08:25:16

  Word-logo-small

  Quy chế chi tiêu nội bộ

  Ngày gửi: 2017-09-14 09:17:44

  Word-logo-small

  Kế hoạch năm học 2017 - 2018

  Ngày gửi: 2017-09-14 07:49:23

  Xls-small

  Thời khóa biểu đợt 2 HKI

  Ngày gửi: 2017-09-04 21:58:42

  Xls-small

  Thời khóa biểu đợt 2 HKI

  Ngày gửi: 2017-09-04 21:55:44

  Pdf-small

  Câu hỏi thu hoạch chính trị h...

  Ngày gửi: 2017-08-23 09:57:23

  Word-logo-small

  Kế hoạch thang 08,09 năm 2017

  Ngày gửi: 2017-08-20 11:07:56

  Pdf-small

  Thời khóa biểu HKI - Đợt 1 NH...

  Ngày gửi: 2017-08-13 18:07:08

  Word-logo-small

  Phiếu chấm tiết dạy 16-17

  Ngày gửi: 2017-05-30 16:59:23

  Word-logo-small

  Biên bản kiểm kê-Hóa 16-17

  Ngày gửi: 2017-05-30 08:26:35

  Word-logo-small

  Sơ kết kì 1. 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-05-29 15:09:05

  Word-logo-small

  Biên bản tổ KHTN 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-05-29 15:05:04

  Word-logo-small

  Bình thi đua 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-05-29 15:02:16

  Word-logo-small

  Báo cáo Tổng kết tổ 16 -17

  Ngày gửi: 2017-05-29 15:00:21

  Xls-small

  Bảng tổng hợp hai mặt giáo dục

  Ngày gửi: 2017-05-24 09:36:11

  Word-logo-small

  Kế hoạch Tháng 05, 06 năm 2017

  Ngày gửi: 2017-05-10 08:18:05

  Word-logo-small

  Quy chế chi tiêu quỹ Công Đoàn

  Ngày gửi: 2017-04-12 09:05:16

  Word-logo-small

  Kế hoạch tháng 04 năm 2017

  Ngày gửi: 2017-04-12 09:02:45

  Word-logo-small

  kế hoạch tháng 03 năm 2017 ( ...

  Ngày gửi: 2017-03-07 16:46:04

  Word-logo-small

  Kế hoạch tháng 03 năm 2017

  Ngày gửi: 2017-03-06 09:20:10

  Word-logo-small

  Đề thi hs giỏi toán 7

  Ngày gửi: 2017-02-10 14:07:24

  Word-logo-small

  Bản cam kết nghỉ tết 2017

  Ngày gửi: 2017-01-20 08:09:39

  Word-logo-small

  Kế hoạch tháng 12Năm 2016

  Ngày gửi: 2017-01-04 16:01:49

  Word-logo-small

  Kế hoạch tháng 01, 02 năm 2017

  Ngày gửi: 2017-01-04 10:42:35

  Word-logo-small

  Kế hoạch tháng 1,2 năm 2017

  Ngày gửi: 2017-01-04 08:12:07

  Word-logo-small

  Kế hoạch tháng 12 - NH 2016 -...

  Ngày gửi: 2016-12-06 08:00:56

  Word-logo-small

  Kế hoạch tháng 12

  Ngày gửi: 2016-12-06 07:24:12

  Word-logo-small

  kta15p tu luan dso 7 c1 ky 1

  Ngày gửi: 2016-11-11 11:37:08

  Word-logo-small

  ktra15 pp hh7 trac nghiem ky 1

  Ngày gửi: 2016-11-11 11:32:52

  Word-logo-small

  đề ktra hh 7 1 tiet c1

  Ngày gửi: 2016-11-11 11:31:13

  Word-logo-small

  đề ktra dso 7 1 tiet c1

  Ngày gửi: 2016-11-11 11:28:55