Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề thi khác.

  Pdf-small

  ABCDEFGHIJ

  Ngày gửi: 2017-09-21 08:08:19

  Word-logo-small

  Đề thi HSG toán 7_ tham khảo

  Ngày gửi: 2017-09-18 16:33:35

  Word-logo-small

  Đề thi HSG lý

  Ngày gửi: 2017-09-18 16:25:42

  Word-logo-small

  Đại hội Công đoàn cơ sở NK 20...

  Ngày gửi: 2017-09-18 15:36:11

  Word-logo-small

  LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

  Ngày gửi: 2017-09-17 19:45:33

  Pdf-small

  LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

  Ngày gửi: 2017-09-17 19:43:33

  Word-logo-small

  LUẬT CÔNG ĐOÀN

  Ngày gửi: 2017-09-17 19:42:30

  Word-logo-small

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 7

  Ngày gửi: 2017-09-17 16:48:29

  Word-logo-small

  Trang bìa

  Ngày gửi: 2017-09-16 22:27:09

  Xls-small

  Danh sách lớp 3B năm học 2017...

  Ngày gửi: 2017-09-16 10:30:53

  Pdf-small

  CV Hưởng ứng Hưởng ứng Giải ...

  Ngày gửi: 2017-09-16 07:19:29

  Pdf-small

  HSGToán 9

  Ngày gửi: 2017-09-15 16:13:17

  Pdf-small

  Thông báo HS nghỉ học tránh b...

  Ngày gửi: 2017-09-15 11:55:15

  Word-logo-small

  tài liệu

  Ngày gửi: 2017-09-12 17:25:56

  Word-logo-small

  Thông tư 141 Hướng dẫn nghỉ p...

  Ngày gửi: 2017-09-11 08:19:28

  Xls-small

  Danh sách học sinh 2017-2018 ...

  Ngày gửi: 2017-09-10 09:13:31

  Word-logo-small

  Kế hoạch thi KSCL đầu năm 2-1...

  Ngày gửi: 2017-09-06 10:23:40

  Word-logo-small

  kế hoạch CM tháng 09 năm 2017...

  Ngày gửi: 2017-09-06 10:21:16

  Word-logo-small

  Quyết tâm thư

  Ngày gửi: 2017-09-04 08:25:48

  Word-logo-small

  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ...

  Ngày gửi: 2017-08-31 09:47:26

  Word-logo-small

  Dự thảo PPCT chung khối GDTX ...

  Ngày gửi: 2017-08-30 10:03:24

  Word-logo-small

  khảo sát hóa 10

  Ngày gửi: 2017-08-30 08:30:43

  Word-logo-small

  CV706 Hướng dẫn TĐKT trong ng...

  Ngày gửi: 2017-08-29 10:20:59

  Word-logo-small

  Diễn văn khai giảng năm học mới

  Ngày gửi: 2017-08-29 10:16:47

  Word-logo-small

  Kế hoạch tháng 8/2017

  Ngày gửi: 2017-08-29 07:53:23

  Pdf-small

  Luyện siêu trí nhớ từ vựng ti...

  Ngày gửi: 2017-08-26 12:47:37

  Word-logo-small

  Tập huấn chuyên môn hè

  Ngày gửi: 2017-08-26 07:17:56

  Word-logo-small

  Tập huấn chuyên môn

  Ngày gửi: 2017-08-26 07:15:16

  Word-logo-small

  nhờ các thày cô giải giúp

  Ngày gửi: 2017-08-25 15:52:19

  Thumbnail

  90 tình huống sư phạm đặc sắc

  Ngày gửi: 2017-08-24 11:02:50

  Pdf-small

  Thông tư 20/BGD&ĐT Quy định t...

  Ngày gửi: 2017-08-22 14:10:49

  Word-logo-small

  ĐỀ THI LỚP 5

  Ngày gửi: 2017-08-20 03:58:51

  Word-logo-small

  THAM LUẬN VỀ NGOÀI GIỜ LL

  Ngày gửi: 2017-08-20 03:57:21

  Word-logo-small

  ĐỀ KIỂM TRA VIÊNG VIỆT LÓP 5

  Ngày gửi: 2017-08-19 18:12:19

  Thumbnail

  Thi Thử Toán

  Ngày gửi: 2017-08-18 21:59:35

  Xls-small

  Danh sách học sinh toàn trườn...

  Ngày gửi: 2017-08-15 09:21:02