Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Kiểm tra Halogen Mã 262

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Cóp nhặt, chỉnh sửa
  Người gửi: Giang Nhè
  Ngày gửi: 05h:17' 31-12-2013
  Dung lượng: 64.5 KB
  Số lượt tải: 501
  Số lượt thích: 1 người (Bùi Thị Hoàng Anh)
  BÀI KIỂM TRA SỐ 1 – HK II
  Mã đề: 262
  Họ tên: Mạnh Điểm:
  Câu 01: Tổng hệ số nguyên tối giản của phương trình phản ứng sau là bao nhiêu
  HCl + KMnO4 → MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O
  A. 35 B. 34 C. 36 D. 33
  Câu 02: Để loại hơi nước có lẫn trong khí clo, ta dẫn hỗn hợp khí qua:
  A. CaO khan B. Dung dịch NaOH
  C. Dung dịch NaCl đặc D. H2SO4 đặc
  Câu 03: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Zn và Al bằng một lượng vừa đủ dd HCl 20% thu được dd Y, nồng độ của ZnCl2 trong dd Y là 7,304%. Nồng độ của AlCl3 trong dd Y là?
  A . 7,169% B. 7,159% C. 7,199% D. 7,149%
  Câu 04: Cho 18,6 gam hh gồm Zn và Fe vào 500ml dd HCl xM. Khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dd thu được 34,575 gam chất rắn. Lập lại thí nghiệm trên với 800ml dd HCl, rồi cô cạn dd thu được 39,9 gam chất rắn. Tìm x.
  A . 1,2 M B. 1 M C. 1,1 M D. 1,3 M
  Câu 05: Dãy sắp xếp các axit theo chiều tăng dần tính axit?
  A . HF, HCl, HBr, HI B. HI, HBr, HCl, HF C. HF, HI, HCl, HBr D. HI, HF, HCl, HCl
  Câu 06: Dãy sắp xếp các axit theo chiều giảm dần tính axit
  A . HClO, HClO3; HClO5; HClO7 B. HClO7; HClO5; HClO3; HClO; HCl
  C. HClO; HClO3; HClO5; HClO7; HCl D. HCl; HClO7; HClO5; HClO3; HClO
  Câu 07: Thể tích khí clo (đktc) thu được khi cho 7,3 g HCl tác dụng với MnO2
  A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 3,36 lít D. 1,12 lít
  Câu 08: Sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa:
  A. F2 < Cl2 < I2 < Br2 B. I2 < Br2 < Cl2 < F2 C. F2 < Cl2 < Br2 < I D. KQ khác
  Câu 09: Chọn câu sai:
  A. Các halogen đều là những phi kim có tính oxi hóa mạnh.
  B. Hợp chất hiđrohalogenua đều tan nhiều trong nước tạo axit.
  C. Các muối bạc halogenua đều không tan trong nước.
  D. Các hiđrohalogenua đều là chất khí
  Câu 10 : Trong tự nhiên có 2 đồng vị bền chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là . Thành phần % theo khối lượng của trong HClO3 là bao nhiêu?
  A . 10,061% B. 10,160% C. 10,610% D. 10,016%
  Câu 11 : Để hòa tan hoàn roàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 (trong đó số mol của FeO bằng số mol của Fe2O3) cần dùng vừa đủ V lít dd HCl 1M. Giá trị của V là?
  A . 0,12 B. 0,14 C. 0,08 D. 0,10

  Câu 12: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với dung dịch Y là?
  A . 57 ml B. 50 ml C. 75 ml D. 90 ml
  Câu 13: Dãy sắp xếp các axit theo chiều tăng dần khả năng oxi hóa?
  A . HCl, HClO, HClO3; HClO5; HClO7 B. HClO7; HClO5; HClO3; HClO; HCl
  C. HClO, HClO3; HClO5; HClO7 D. HCl; HClO7; HClO5; HClO3; HClO
  Câu 14: Cho 9,12 gam hh gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 td với dd HCl dư. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dd Y; cô cạn dd Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là
  A. 6,5 B. 7,8 C. 9,75 D. 8,75
  Câu 15: 6,94 gam hh FexOy và Al hòa tan

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng