Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  De thi HSG Toan 7 co dap an

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Minh Ngọc
  Ngày gửi: 18h:59' 15-01-2014
  Dung lượng: 105.5 KB
  Số lượt tải: 421
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng gd & đt sơn dương đề thi chọn học sinh năng khiếu lớp 7
  Trường thcs HồNG THáI Năm học 2011 - 2012
  Môn thi : TOÁN
  gian : 120 phút ( không kể thời gian giao nhận đề )

  Câu 1:(3điểm):
  a) So sánh hai số : 330 và 520
  b) Tính : A
  Câu 2:(2điểm):
  Cho x, y, z là các số khác 0 và x2 = yz , y2 = xz , z 2 = xy.
  Chứng minh rằng: x = y = z
  Câu 3:(4điểm)
  a) Tìm x biết :
  b) Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y ; x1, x 2 là hai giá trị bất kì của x; y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y.
  Tính y1, y2 biết y12+ y22 = 52 và x1=2 , x 2= 3.
  Câu 4:(2điểm)
  Cho hàm số : f(x) = a.x2 + b.x + c với a, b, c, d (Z
  Biết Chứng minh rằng a, b, c đều chia hết cho 3
  Câu 5:(3điểm)
  Cho đa thức A(x) = x + x2 + x3 + ...+ x99 + x100 .
  a) Chứng minh rằng x=-1 là nghiệm của A(x)
  b)Tính giá trị của đa thức A(x) tại x =
  Câu 6:(6điểm)
  Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A , trên cạnh BC lần lượt lấy hai điểm M và N
  sao cho BM = MN = NC . Gọi H là trung điểm của BC .
  a) Chứng minh AM = AN và AH ( BC
  b) Tính độ dài đoạn thẳng AM khi AB = 5cm , BC = 6cm
  c) Chứng minh MAN > BAM = CAN
  -------------------------------------------------Hết---------------------------------------------------
  Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

  Hướng dẫn chấm toán 7
  Câu
  Nội dung
  Điểm
  
  1
  

  1.5đ


  1.5đ
  
  2
  Vì x, y, z là các số khác 0 và x2 = yz , y2 = xz , z 2 = xy p dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau (
  1đ  
  3
  
  
  
  a
    

  
  b
  Vì x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:

  Với y1= - 6 thì y2 = - 4 ;
  Với y1 = 6 thì y2= 4 .
  
  
  4
  Ta có: f(0) = c; f(1) = a + b + c; f(-1) = a - b +c

  Từ (1) và (2) Suy ra (a + b) +(a - b) vì ( 2; 3) = 1
  Vậy a , b , c đều chia hết cho 3
  1đ

  
  5
  
  
  
  a
  A(-1) = (-1)+ (-1)2 + (-1)3+...+ (-1)99 + (-1)100
  = - 1 + 1 + (-1) +1 +(-1) +...(-1) + 1 = 0 ( vì có 50 số -1 và 50 số 1)
  Suy ra x = -1 là nghiệm của đa thức A(x)
  
  
  b
  Với x= thì giá trị của đa thức A =

  2 A +1 -

  1.5đ
  
  6
  

  
  
  a
  Chứng minh (ABM = (ACN ( c- g- c) từ đó suy ra AM =AN
  Chứng minh (ABH = (ACH ( c- g- c) từ đó suy ra AHB =AHC= 900
  ( AH ( BC
  2đ
  
  b
  Tính AH:
   
  Gửi ý kiến