Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  violympic vòng 12 lop 7 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Anh
  Ngày gửi: 21h:45' 14-02-2014
  Dung lượng: 238.0 KB
  Số lượt tải: 429
  Số lượt thích: 1 người (Phan Đức Trí)

  BÀI THI SỐ 3:
  Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

  Câu 1: Cho hàm số y = f(x )= - 3x + 8. Khi đó f(-5) = 23
  Câu 2: Biết rằng điểm B(3;b) thuộc đồ thị hàm số . Vậy b = 1
  Câu 3: Cho tam giác OAB có OA = OB, AB = 10cm.Tia phân giác của góc O cắt AB tại D. Độ dài AD cm. 5
  Câu 4: Cho hàm số y = f(x) = 5 - 3x. Giá trị của x khi y = 26 là x -7
  Câu 5: Cặp số (x;y) thỏa mãn  là (x;y) = 2;3 (Nhập theo thứ tự x trước, y sau; cách nhau bởi dấu ";" )
  Câu 6: Cho tam giác ABC có , M là trung điểm của BC.  Trên tia đối của tia MA lấy điểm K sao cho MK = MA.  Khi đó,số đo 110
  Câu 7: Cho hàm số y = f(x) = |x+3| - 5. Xác định x để f(x) đạt giá trị nhỏ nhất. Trả lời:a = -3 
  Câu 8: Cho .  Lấy A, B thuộc tia Ox sao cho OA < OB. Lấy các điểm C, D thuộc tia Oy sao cho OC = OA, OD = OB. Gọi E là giao điểm của AD và BC. Số đo 65
  Câu 9: Tìm x biết x - 2x + 3x - 4x + 5x - 6x + ... + 99x - 100x = 200. Trả lời: x = 4
  Câu 3: Tam giác ABC có AB = AC;  thì 20
  Câu 7: Xác định m để điểm A(m;2m) thuộc đồ thị hàm số y = 3x - 5. Trả lời:m = 5
  Câu 9: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn  là {4;5;6} (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dấu ";")
  Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại C; phân giác AD,BE (D thuộc BC, E thuộc AC).Qua D và E kẻ các đường vuông góc với AB cắt AB tại M và N.Khi đó 50  Câu 9: Cho dãy tỉ số bằng nhau  và  Tính  ta được  -3 ?


  BÀI THI SỐ 2: CÓC VÀNG TÀI BA
  0

  

  

  

  

  

  0;0

  -5

  1

  
  0

  
  1/x – 1/y = 0

  

  4

  3/2

  -1/4

  

  

  140

  

  

  

  x<0
  

  1

  

  0

  

  
  Avatar

  Lè lưỡi hic hic

   
  Gửi ý kiến