Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

VIOLYMPIC Vong 14 Lop 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Đào
Ngày gửi: 22h:22' 07-03-2014
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 175
Số lượt thích: 0 người
VIOLYMPIC Vòng 14 LỚP 6
BÀI THI SỐ 1
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Số nguyên âm lớn nhất là bội của 4 và 6 là 
Câu 2: Tìm x biết 9 - x = - 11. Trả lời:x = 
Câu 3: Tìm y biết (13 - 16) . y = 18. Trả lời:y = 
Câu 4: Gọi M là tập hợp các số nguyên tố có một chữ số.Số phần tử của tập M là 
Câu 5: Cho a và b là hai số tự nhiên liên tiếp (a < b). Biết a và b đều là số nguyên tố. Vậy (a;b) = (Nhập các giá trị theo thứ tự, cách nhau bởi dấu ";")
Câu 6: Tập hợp các số nguyên dương x thỏa mãn (-5).(x - 4)>0 là (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";")
Câu 7: Tập hợp các số nguyên a thỏa mãn  là
Câu 8: Một số nguyên a có dạng 3k + 5 (k nguyên) thì -a có dạng 3m + n (m, n nguyên). Nếu  thì n = 
Câu 9: Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để n + 3 nguyên tố cùng nhauvới các số 2;3;5;7;11;13;17. Trả lời:n = 
Câu 10: Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên n lớn hơn 50 và n(n+1) chia hết cho 100. Phần tử nhỏ nhất của tập hợp A
là 
BÀI THI SỐ 1.2
Câu 4: Nếu  chia cho 8 dư 5 thì  chia cho 8 có số dư là 
Câu 5: Cho a và b là hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tập hợp các ước chung là số nguyên của a và b là (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";")
Câu 7: Có bao nhiêu số nguyên âm là bội của 5 và lớn hơn -99. Trả lời:Có số.
Câu 9: Tìm k biết .Trả lời: k = 
Câu 10: Cặp số tự nhiên (x;y) với x > 1 thỏa mãn  là (x;y (Nhập các giá trị theo thứ tự,cách nhau bởi dấu ";")
BÀI THI SỐ 1.3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: (-4).(-25).(-5).(-20) = 
Câu 7: Cho a và b là hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tập hợp các ước chung là số nguyên của a và b là (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";")
Câu 8: Cho đoạn thẳng AB. Giả sử  là trung điểm của AB, là trung điểm của  là trung điểm của,  là trung điểm của  là trung điểm của . Biết  = 0,1cm.  Khi đó AB = cm. (Nhập kết quả dạng số thập phân gọn nhất)
Câu 9: Tích  có tận cùng bao nhiêu chữ số 0? Trả lời:Số chữ số 0 tận cùng là 
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10: Cho x là một số nguyên dương.So sánh  với 0 ta được  0.

 
Gửi ý kiến