Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  VIOLYMPIC Vong 14 Lop 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Đào
  Ngày gửi: 22h:22' 07-03-2014
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 177
  Số lượt thích: 0 người
  VIOLYMPIC Vòng 14 LỚP 6
  BÀI THI SỐ 1
  Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
  Câu 1: Số nguyên âm lớn nhất là bội của 4 và 6 là 
  Câu 2: Tìm x biết 9 - x = - 11. Trả lời:x = 
  Câu 3: Tìm y biết (13 - 16) . y = 18. Trả lời:y = 
  Câu 4: Gọi M là tập hợp các số nguyên tố có một chữ số.Số phần tử của tập M là 
  Câu 5: Cho a và b là hai số tự nhiên liên tiếp (a < b). Biết a và b đều là số nguyên tố. Vậy (a;b) = (Nhập các giá trị theo thứ tự, cách nhau bởi dấu ";")
  Câu 6: Tập hợp các số nguyên dương x thỏa mãn (-5).(x - 4)>0 là (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";")
  Câu 7: Tập hợp các số nguyên a thỏa mãn  là
  Câu 8: Một số nguyên a có dạng 3k + 5 (k nguyên) thì -a có dạng 3m + n (m, n nguyên). Nếu  thì n = 
  Câu 9: Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để n + 3 nguyên tố cùng nhauvới các số 2;3;5;7;11;13;17. Trả lời:n = 
  Câu 10: Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên n lớn hơn 50 và n(n+1) chia hết cho 100. Phần tử nhỏ nhất của tập hợp A
  là 


  

  BÀI THI SỐ 1.2
  Câu 4: Nếu  chia cho 8 dư 5 thì  chia cho 8 có số dư là 
  Câu 5: Cho a và b là hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tập hợp các ước chung là số nguyên của a và b là (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";")
  Câu 7: Có bao nhiêu số nguyên âm là bội của 5 và lớn hơn -99. Trả lời:Có số.
  Câu 9: Tìm k biết .Trả lời: k = 
  Câu 10: Cặp số tự nhiên (x;y) với x > 1 thỏa mãn  là (x;y (Nhập các giá trị theo thứ tự,cách nhau bởi dấu ";")
  BÀI THI SỐ 1.3
  Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
  Câu 1: (-4).(-25).(-5).(-20) = 
  Câu 7: Cho a và b là hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tập hợp các ước chung là số nguyên của a và b là (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";")
  Câu 8: Cho đoạn thẳng AB. Giả sử  là trung điểm của AB, là trung điểm của  là trung điểm của,  là trung điểm của  là trung điểm của . Biết  = 0,1cm.  Khi đó AB = cm. (Nhập kết quả dạng số thập phân gọn nhất)
  Câu 9: Tích  có tận cùng bao nhiêu chữ số 0? Trả lời:Số chữ số 0 tận cùng là 
  Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
  Câu 10: Cho x là một số nguyên dương.So sánh  với 0 ta được  0.

  
  


   
  Gửi ý kiến