Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Hóa 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Thao
Ngày gửi: 16h:10' 10-03-2014
Dung lượng: 75.5 KB
Số lượt tải: 1394
Số lượt thích: 0 người
Sở GD & ĐT Bắc Giang
Trường THPT Sơn Động 2
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (lần 1)
NĂM 2012 - MÔN HÓA HỌC
Thời gian: 60 phút


Cho biết H = 1, C = 12, Cl = 35,5, O = 16, Na = 23, S = 32, Fe = 56, Cu = 64, Al = 27, Li = 7, K = 39, Rb = 85, Ba=137, Ca=40, Br=80, N=14, Mg=24, Zn=65, Mn=55;
Câu 1: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):
Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:
A. C2H5OH, CH3COOH. B. CH3COOH, CH3OH. C. CH3COOH, C2H5OH. D. C2H4, CH3COOH.
Câu 2: Một loại tinh bột có khối lượng mol phân tử là 939600 đvc. Số mắt xích (C6H10O5) có trong phân tử tinh bột đó là: A. 5600. B. 5700. C. 5800. D. 5900
Câu 3: Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là:
A. CH3NH2, C6H5NH2, NH3. B.NH3, C6H5NH2, CH3NH2
C.C6H5NH2, NH3, CH3NH2. D.C6H5NH2 ,CH3NH2, NH3.
Câu 4: Polipeptit, Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là
A. màu vàng. B. màu tím. C. màu da cam. D. màu đỏ
Câu 5: Để điều chế Na kim loại trong công nghiệp người ta dùng phương pháp:
A. điện phân dung dịch NaCl. B. điện phân nóng chảy NaCl.
C. dùng K đẩy Na ra khỏi dung dịch NaCl. D. khử Na2O bằng CO.
Câu 6: Dãy gồm các chất đều có tính lưỡng tính là
A. Al, Al(OH)3, Al2O3. B. Al(OH)3, Al2O3, NaHCO3. C. FeO, FeCl2, NaHCO3. D. Al(OH)3, Al, NaHCO3
Câu 7 : Để bảo vệ vỏ tàu biển người ta thường gắn một tấm kim loại vào vỏ tàu. Kim loại đó có thể là:
A. Ca B. Zn C. Pb D. Ag
Câu 8: Hiện tượng xảy ra khi cho hỗn hợp Na và Al (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư:
A. có khí thoát ra và một phần chất rắn không tan. B. không có hiện tượng gì xảy ra.
C. khí thoát ra và chất rắn tan hết. D. khí thoát ra và có kết tủa keo.
Câu 9: Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic) cần 60 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của axit đó là
A. HCOOH. B. C2H5COOH. C. C3H7COOH. D. CH3COOH.
Câu 10: Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2M. Giá trị của V là: A. 200. B. 100. C. 150. D. 50.
Câu 11: Để phân biệt các chất: glucozơ, glixerol, etanal, etanol ta chỉ cần dùng thêm một thuốc thử là:
A. Cu(OH)2. B. dung dịch AgNO3/NH3. C. nước Br2. D. kim loại Na.
Câu 12:Chất béo là trieste được tạo bởi :
A. glixerol với axit axetic. B. ancol etylic với axit béo.
C. glixerol với các axit béo. D. các phân tử aminoaxit.
Câu 13: Thứ tự 2 cặp oxi hóa khử trong dãy điện hóa là: Ni2+/Ni ; Cu2+/Cu ta rút ra các kết luận:
1.Ni có tính khử mạnh hơn Cu. 2.Tính oxi hoá của Cu2+ mạnh hơn Ni2+.
3.Phản ứng xảy theo chiều thuận giữa Ni và Cu2+.
Số kết luận đúng là: A. 0 B. 1 C. 2 D.3
Câu 14: Cho 2,8g Sắt vào 400ml dung dịch AgNO3 0,3M . Sau khi phản ứng xay ra hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng là : A. 12,96 g B. 16,2 C. 12,44 D. 12,826
Câu 15: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính khử của các kim loại: Cu, Fe, Al, Ag
A. Cu, Ag, Fe, Al B. Ag, Cu, Fe, Al C. Ag, Fe, Cu, Al
 
Gửi ý kiến