Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  máy tinh Casio quốc gia 2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Văn Phương (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:51' 16-03-2014
  Dung lượng: 53.0 KB
  Số lượt tải: 674
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Đề chính thức
  
  
  ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
  Môn: Sinh học lớp 12 THPT
  Năm học: 2014
  Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể giao đề)
  
  Qui định: Các kết quả tính chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy theo qui tắc làm tròn số của đơn vị tính qui định trong bài toán.
  Bài 1. (10 điểm)
  Phản ứng oxi hóa hoàn toàn gluco như sau:
  C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + Q ( 674 Kcal)
  - Tính hiệu suất dự trữ năng lượng ATP khi lên men rượu.
  - Tính hiệu suất dự trữ năng lượng ATP khi hô hấp hiếu khí.
  b. Tính hiệu suất dự trữ năng lượng tối đa khi tổng hợp ATP của photphoryl hóa nếu sử dụng ánh sáng đỏ có bước sóng 680 nm?
  Cho biết phương trình tính năng lượng ánh sáng là :
  E = h x (C/ λ ) x N
  E: Năng lượng của photon.
  H: hằng số Planck (6,625x10-34 J.s)
  C: tốc độ ánh sáng (3x108 m/s)
  λ: bước sóng ánh sáng.
  N: số avogadro (6,023x1023).
  Biến thiên năng lượng tự do của phản ứng tổng hợp ATP từ ADP và pi bằng 7,3 Kcal/ mol; 1J = 2,39x10-4 kcal.


  Cách giải

  Kết quả
  
  
  
  
  
  Bài 2. (10 điểm)
  Theo dõi số trứng được đẻ ra trong một lứa của 32 con gà mái trong vườn, thu được kết quả theo bảng thống kê sau:
  V
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
  p
  3
  1
  4
  5
  6
  4
  7
  2
  
  Tính số trứng trung bình một lứa đẻ của một con gà (m).
  Tính độ lệch trung bình (S), cho công thức:
   (dùng khi n <30) (dùng khi n >30)

  Cách giải

  Kết quả
  
    
  
  Bài 3. (10 điểm)
  Đồ thị dưới đây cho thấy Sucrose (Suc) và / hoặc Idol 3 – acetic axit (IAA) gây ra sự kéo dài tế bào thực vật.

  90 IAA + Suc

  A
  60 IAA
  B

  30 C Suc

  0
  5 10 15 20 25
  Thời gian ( giờ)

  Dựa vào đồ thị ta có tọa độ các điểm A, B, C, D là :
  A(12,5;60); B(3;30); C(11,5;6); D(3;2).
  Lập phương trình biểu thị sự tăng % chiều dài theo thời gian (giờ) khi:
  Có tác động của IAA và Suc.
  Chỉ có tác động của Suc.

  Cách giải

  Kết quả
  
  

  
  
  Bài 4. (10 điểm)
  Cho con đực (XY) thân đen mắt trắng thuần chủng lai với con cái (XX) thân xám mắt đỏ thuần chủng thu được F1 đồng loạt thân xám mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 có 50% con cái thân xám mắt đỏ, 20% con đực thân xám mắt đỏ, 20% con đực thân đen mắt trắng, 5% con đực thân xám mắt trắng, 5% con đực thân đen mắt đỏ. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Hãy xác định quy luật di truyền chi phối phép lai và tính tần số hoán vị gen.


  Cách giải

  Kết quả
  
  
  
  
  
  Bài 5. (10 điểm)
  Giả sử một quần thể bọ cánh cứng với 1000 cá thể. Bọ cánh cứng màu đỏ có kiểu gen BB hoặc Bb, màu đen là bb. Quần thể đạt trạng thái cân bằng theo định luật Hardy-Weinberg với PB=0,5 và q(b)= 0,5.
  Tính tần số B, b nếu 1000 cá thể bọ màu đen di cư vào quần thể.
  Tính tần số B, b nếu xảy ra hiện tượng nút cổ chai và chỉ có 4 cá thể sống sót: một con cái dị hợp tử đỏ và ba con đực màu đen.

  Cách giải

  Kết quả
  
    
  
  
   
  Gửi ý kiến