Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chuyên đề giao thoa sóng và sóng dừng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thị Hồng Thắm (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:32' 19-03-2014
  Dung lượng: 3.7 MB
  Số lượt tải: 1827

  MỤC LỤC
  CHỦ ĐỀ I: ĐẠI CUƠNG VỀ SÓNG 2
  DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA SÓNG 2
  DẠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH SÓNG 3
  DẠNG 3: ĐỘ LỆCH PHA GIỮA HAI ĐIỂM TRÊN CÙNG MÔT PHƯƠNG TRUYỀN SÓNG 4
  DẠNG 4:CHO BIẾT LI ĐỘ CỦA ĐIỂM M SAU THỜI GIAN T VÀ CỦA ĐIỂM N CÁCH M MỘT KHOẢNG X 6
  CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG 8
  DẠNG 1: XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT TẠI MỘT ĐIỂM 8
  DẠNG 2: XÁC ĐỊNH SỐ CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU TRÊN ĐOẠN THẲNG NỐI HAI NGUỒN 9
  DẠNG 3: XÁC ĐỊNH SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI GIỮA HAI ĐIỂM BẤT KÌ 11
  DẠNG 4: XÁC ĐỊNH SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU TRÊN HÌNH 14
  DẠNG 5: XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH NGẮN NHẤT HOẶC LỚN NHẤT TỪ ĐIỂM M ĐẾN HAI NGUỒN 16
  DẠNG 6 : DỊCH NGUỒN THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN NÀO ĐÓ. 18
  DẠNG 7: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH, BIÊN ĐỘ SÓNG CỦA MỘT ĐIỂM TRONG TRƯỜNG GIAO THOA 20
  DẠNG 8: XÁC ĐỊNH ĐIỂM GẦN NHẤT, XA NHẤT DAO ĐỘNG ĐỒNG PHA, NGƯỢC PHA VỚI MỘT ĐIỂM NÀO ĐÓ(NGUỒN, ĐIỂM KHÁC) 22
  DẠNG 9: QUỸ TÍCH, SỐ ĐIỂM CÁC ĐIỂM DAO ĐỘNG ĐỒNG PHA HOẶC NGƯỢC PHA VỚI NGUỒN 24
  CHỦ ĐỀ 3: SÓNG DỪNG 26
  DẠNG 1: PHA DAO ĐỘNG 30
  DẠNG 2: SÓNG DỪNG TRÊN DÂY 31
  DẠNG 3: SÓNG DỪNG TRONG CỘT KHÔNG KHÍ 32
  DẠNG 4: BIỂU THỨC SÓNG DỪNG, VẬN TỐC SÓNG DỪNG 33
  DẠNG 5 :CÁC ĐIỂM DAO ĐỘNG KHÁC BỤNG,NÚT 36
  DẠNG 6: BÀI TOÁN TẦN SỐ BIẾN THIÊN 36


  CHỦ ĐỀ I: ĐẠI CUƠNG VỀ SÓNG

  DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA SÓNG
  A.LÍ THUYẾT
  + Xác định từ dữ kiện
  -Chu kỳ (T), vận tốc (v), tần số (f), bước sóng (() liên hệ với nhau :
  ; ; với (s là quãng đường sóng truyền trong thời gian (t.
  + Quan sát hình ảnh sóng có n ngọn sóng liên tiếp thì có n-1 bước sóng. Hoặc quan sát thấy từ ngọn sóng thứ n đến ngọn sóng thứ m (m > n) có chiều dài l thì bước sóng ;
  + Số lần nhô lên trên mặt nước là N trong khoảng thời gian t giây thì
  + Xác định từ phương trình.

  +Chú ý: Phân biệt khái niệm vận tốc truyền sóng và vận tốc truyền pha dao động.

  B.VÍ DỤ
  Ví dụ 1: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Phương trình sóng tại một điểm trên dây: u = 4cos(20(t -)(mm).Với x: đo bằng met, t: đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây có giá trị. A. 60mm/s B. 60 cm/s C. 60 m/s D. 30mm/s
  Giải: Ta có= => λ = 6 m => v = λ.f = 60 m/s (chú ý: x đo bằng met) Đáp án C

  Ví dụ 2: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 16 lần trong 30 giây và khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 24m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là
  A. v = 4,5m/s B. v = 12m/s. C. v = 3m/s D. v = 2,25 m/s
  Giải: Ta có: (16-1)T = 30 (s) ( T = 2 (s)
  Khoảng cách giữa 5 đỉnh sáng liên tiếp: 4( = 24m ( 24m ( ( = 6(m)( (m/s).
  Đáp án C.
  Ví dụ 3 Một sóng ngang có biểu thức truyền sóng trên phương x là : , trong đó x tính bằng mét (m), t tính bằng giây (s). Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại của phần tử vật chất môi trường là :
  A:3 B. C 3-1. D.
  Giải: Biểu thức tổng quát của sóng u = acos((t - ) (1)
  Biểu thức sóng đã cho : u = 3cos(100πt - x) (2).
  Tần số f = 50 Hz;Vận tốc của phần tử vật chất của môi trường: u’ = -300πsin(100πt – x) (cm/s) (3)
  So sánh (1) và (2) ta có : = x ---> ( = 2π (cm)
  Vận tốc truyền sóng: v = (f = 100π (
  No_avatar

  Bài giảng hay và dễ hiểu, 1 tuần nữa thi rồi, cám ơn ad nha, ad cứu em rồi đó :D Không biết ngượng

  No_avatar

  hay

   

   
  Gửi ý kiến