Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kiem tra giữa kỳ II sinh hoc 12 (3 ma đề,có đáp án)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Xuân Đăng
  Ngày gửi: 23h:00' 19-03-2014
  Dung lượng: 282.0 KB
  Số lượt tải: 161
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên: ..................................... KIỂM TRA 45 PHÚT HKII LẦN 1
  Lớp: 12A..... MÔN SINH 12CB

  Em hãy chọn đáp án đúng rồi đánh chéo“X " vào bảng dưới đây:

  Câu
  A
  B
  C
  D
  Câu
  A
  B
  C
  D
  Câu
  A
  B
  C
  D
  Câu
  A
  B
  C
  D
  
  1
  
  
  x
  
  11
  
  
  x
  
  21
  
  x
  
  
  31
  
  
  
  x
  
  2
  
  x
  
  
  12
  x
  
  
  
  22
  x
  
  
  
  32
  x
  
  
  
  
  3
  
  
  x
  
  13
  
  
  x
  
  23
  
  x
  
  
  33
  
  
  x
  
  
  4
  x
  
  
  
  14
  
  
  
  x
  24
  x
  
  
  
  34
  
  
  x
  
  
  5
  
  x
  
  
  15
  
  x
  
  
  25
  
  x
  
  
  35
  
  
  
  x
  
  6
  
  
  
  x
  16
  
  
  
  x
  26
  
  x
  
  
  36
  x
  
  
  
  
  7
  
  
  x
  
  17
  x
  
  
  
  27
  
  x
  
  
  37
  
  x
  
  
  
  8
  
  x
  
  
  18
  
  
  x
  
  28
  
  
  
  x
  38
  x
  
  
  
  
  9
  x
  
  
  
  19
  
  x
  
  
  29
  
  x
  
  
  39
  
  x
  
  
  
  10
  
  
  x
  
  20
  x
  
  
  
  30
  
  x
  
  
  40
  x
  
  
  
  
  1/ Tiến hóa đồng quy
  A. làm sinh vật ngày càng nhiều dạng. B.tạo ra nhiều lòai mới từ lòai ban đầu.
  C. tạo kiểu hình tương tự từ các kiểu gen khác nguồn. D. hình thành nhiều kiểu gen mới khác kiểu gen gốc.
  2/ Đặc điểm nào chỉ có ở vật thể sống mà không có ở giới vô cơ?
  A. Có cấu tạo bởi các đại phân tử hữu cơ là prôtêin và axitnuclêic
  B. Trao đổi chất thông qua quá trình đồng hoá ,dị hoá và có khả năng sinh sản
  C. Có khả năng tự biến đổi để thích nghi với môi trường luôn thay đổi
  D. Có hiện tượng tăng trưởng,cảm ứng,vận động
  3/ Một cơ thể có kiểu gen AB/ab tiến hành giảm phân (có hoán vị gen), số loại giao tử được tạo ra là:
  A. 1 loại. B. 2 loại. C. 4 loại. D. 6 loại.
  4/ Trong khí quyển nguyên thuỷ có các hợp chất
  A. hơi nước, các khí cacbônic, amôniac, nitơ. B. saccarrit, các khí cacbônic, amôniac, nitơ.
  C. hyđrôcacbon, hơi nước, các khí cacbônic, amôniac. D. saccarrit, hyđrôcacbon, hơi nước, các khí cacbônic.
  5/ Hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST ở vị trí cách nhau 20cM. Cơ thể AB/ab khi giảm phân sẻ cho giao tử ab với tỷ lệ: A. 50%. B. 40%. C. 20%. D. 10%.
  6/ Trong giai đoạn tiến hoá hoá học các hợp chất hữu cơ đơn giản và phức tạp được hình thành nhờ
  A. sự đông tụ của các chất tan trong đại dương nguyên thuỷ. B.các enzym tổng hợp.
  C.sự phức tạp hoá các hợp chất hữu cơ. D. các nguồn năng lượng tự nhiên.
  7/ Hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST ở vị trí cách nhau 10cM. Cơ thể AB/ab lai phân tích, kiểu hình đồng hợp lặn chiếm tỷ lệ: A. 5%. B. 22,5%. C. 45%. D. 25%.
  8/ Sự sống được phát sinh ở môi trường nào?
  A. Trong đất B. Nước C. Trên cạn D. Không khí
  9/ Quá trình làm cho ADN ngày càng phức tạp và đa dạng so với nguyên mẫu được gọi là:
  A. Quá trình tích luỹ thông tin di truyền B. Quá trình biến đổi thông tin di truyền
  C. Quá trình đột biến trong sinh sản D. Quá trình biến dị tổ hợp
  10/ Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen với tần số 32
   
  Gửi ý kiến