Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Ôn tập Chương I. Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Hồng Quế
  Ngày gửi: 12h:50' 09-09-2017
  Dung lượng: 146.0 KB
  Số lượt tải: 3681
  Số lượt thích: 2 người (Bùi Thanh Hùng, Trần Thị Tươi)
  Chương I. LƯỢNG GIÁC

  1. Trên đường tròn lượng giác gốc A, cho điểm M có số đo cung AM là α thì
  sin α = yM. cos α = xM.
  tan α = (α ≠ π/2 + kπ, k thuộc Z) cot α = (α ≠ kπ, k thuộc Z)
  2. Các tính chất
  Với mọi α ta có –1 ≤ sin α ≤ 1 hay |sin α| ≤ 1; –1 ≤ cos α ≤ 1 hay |cos α| ≤ 1
  3. Các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản
  sin² α + cos² α = 1 tan α cot α = 1
  1 + tan² α = 1 + cot² α = 
  4. Các công thức liên hệ cung
  cos(–α) = cos α cos(π – α) = –cos α cos(π + α) = –cos α
  sin(–α) = –sin α sin(π – α) = sin α sin(π + α) = –sin α
  tan(–α) = –tan α tan(π – α) = –tan α tan(π + α) = tan α
  cot(–α) = –cot α cot(π – α) = –cot α cot(π + α) = cot α
  cos(π/2 + α) = –sin α cos(π/2 – α) = sin α
  sin(π/2 + α) = cos α sin(π/2 – α) = cos α
  tan(π/2 + α) = –cot α tan(π/2 – α) = cot α
  cot(π/2 + α) = –tan α cot(π/2 – α) = tan α
  5. Công thức cộng
  cos(a + b) = cos a cos b – sin a sin b cos(a – b) = cos a cos b + sin a sin b
  sin(a + b) = sin a cos b + cos a sin b sin(a – b) = sin a cos b – cos a sin b
  tan(a + b) = tan(a – b) = 
  6. Công thức nhân đôi
  sin 2a = 2sin a cos a
  cos 2a = cos² a – sin² a = 2cos² a – 1 = 1 – 2sin² a
  tan 2a = 
  7. Công thức hạ bậc
  cos² α = sin² α = 
  8. Công thức biến đổi tích thành tổng
  cos α cos β = [cos (α + β) + cos (α – β)]
  sin α sin β = [cos (α – β) – cos (α + β)]
  sin α cos β = [sin (α + β) + sin (α – β)]
  9. Công thức biến đổi tổng thành tích
  cos α + cos β = sin α + sin β = 
  cos α – cos β = sin α – sin β = 
  tan α + tan β = tan α – tan β = 
  Câu 1. Tìm tập xác định của các hàm số y = cos x + sin x
  A. R {π/2 + kπ, k là số nguyên} B. R {π/4 + kπ/2, k là số nguyên}
  C. R {π/4 + kπ, k là số nguyên} D. R
  Câu 2. Tập xác định của hàm số y = tan 2x là
  A. R {π/2 + kπ, k là số nguyên} B. R {π/2 + kπ/2, k là số nguyên}
  C. R {π/4 + kπ, k là số nguyên} D. R {π/4 + kπ/2, k là số nguyên}
  Câu 3. Tập xác định của hàm số y = 
  A. R {π/2 + kπ, k là số nguyên} B. R {π/4 + kπ/2, k là số nguyên}
  C. R {π/4 + kπ, k là số nguyên} D. R {π/2 + kπ/2, k là số nguyên}
  Câu 4. Tập xác định của hàm số y = cot (2x – π/3)
  A. R {π/3 + kπ, k là số nguyên} B. R {
   
  Gửi ý kiến