Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  từ loại theo alphabet

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: L­Ưu Liên
  Ngày gửi: 09h:56' 24-06-2014
  Dung lượng: 219.5 KB
  Số lượt tải: 379
  Số lượt thích: 1 người (Hồ Thị Mộng Yến)
  WORD FORM
  A
  NOUN
  VERB
  ADJECTIVE
  ADVERB
  
  Advertisement: bài quảng cáo
  Advertising: sự, ngành quảng cáo
  Advertise: quảng cáo
  
  
  
  Agreement: sự đồng ý
  disagreement: sự bất đồng
  Agree: đồng ý
  Disagree: bất đồng
  Agreeable: vui vẻ, dễ chịu
  Disagreeable: khó chịu
  
  
  Appearance: sự xuất hiện
  disappearance: sự biến mất
  Appear: xuất hiện

  disappear: biến mất
  
  
  
  Amusement: sự làm cho thích thú, buồn cưởi, trò tiêu khiển
  Amuse: làm vui, làm thích thú
  Amusing: buồn cười
  Amusingly: một cách nực cười.
  
  Achievement: thành tích, sự đạt được
  Achieve: đạt được thành tích
  
  
  
  Amazement: sự sửng sốt, kinh ngạc

  Amaze: làm kinh ngạc sửng sốt
  Amazing: hết sức ngạc nhiên
  Amazed: bị ngạc nhiên
  Amazingly: đáng kinh ngạc
  
  
  B
  NOUN
  VERB
  ADJECTIVE
  ADVERB
  
  beauty: vẻ đẹp
  beautify: làm đẹp
  Beautiful: xinh đẹp
  Beautifully: xinh đẹp, hay
  
  Breath: hơi thở
  Breathe: thở, hít thở
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  C
  NOUN
  VERB
  ADJECTIVE
  ADVERB
  
  - correspondent : người viết thư, phóng viên
  - correspondence: quan hệ thư từ
  correspond: trao đổi thư từ, tương ứng với
  corresponding: tương ứng với
  correspondingly: tương ứng
  
  Convenience: sự tiện lợi
  
  Convenient: tiện lợi
  inconvenient: bất tiện
  Conveniently: tiện lợi
  inconveniently: bất tiện
  
  Collection: sự sưu tầm, bộ sưu tập
  Collector: người sưu tầm
  Collect: sưu tầm, thu gom
  Collective: tập thể, chung
  Collectively: có tính tập thể
  
  Culture: Văn hóa
  
  Cultural: thuộc văn hóa
  Culturally: về phương diện vănhóa
  
  Consumer: người tiêu dùng
  Consumption: sự tiêu thụ
  Consume: tiêu thụ
  
  
  
  Care: sự trông nom
  Care: trông nom, nuôi nấng, chăm sóc
  Careful: cẩn thận
  Carefully: một cch1 cẩn thận
  
  Celebration: hoạt động nhân dịp lễ kỹ niệm
  Celebrate: ăn mừng lễ, kỹ niệm
  Celebrated: nổi tiếng
  
  
  Charity: việc từ thiện
  
  Charitable: thuộc về việc từ thiện
  Charitably: rộng lượng
  
  Choice: sự lựa chọn
  Choose: chọn lựa
  
  
  
  Courage: sự can đảm
  Encourage: khuyến khích
  Courageous: can đảm
  Courageously: can đảm
  
  Cooperation: sự hợp tác
  Cooperate: hợp tác
  
  
  
  Coast: bờ biển
  
  Coastal: thuộc bờ biển, thuộc miền ven biển
  
  
  Communication: sự giao tiếp, sự lien lạc
  Communicate: giao tiếp, liên lạc
  Communicative: dễ truyền đi, lan truyền
  
  
  Competition: sự cạnh tranh
  Compete: cạnh tranh
  Competitive: có tính cạnh tranh
  Competitively: một cách cạnh tranh, đủ khả năng cạnh tranh
  
  
  D
  NOUN
  VERB
  ADJECTIVE
  ADVERB
  
  dependence: sự phụ thuộc
  depend: phụ thuộc
  dependent: phụ thuộc
  
  
  division: sự phân chia
  divide: chia, phân chia
  
  
  
  Difficulty: sự khó khăn
  
  Difficult: khó khăn
  
  
  Development: sự phát triển
  Develop: phát triển
  Developed: đã phát triển
  Developing: đang phát triển
  
  
  Deforestation: sự phá rừng
  Forest: rừng
  Deforest: phá rừng
  
  
  
  Disappointment: sự thất vọng
  Disappoint: làm ai thất vọng
  Disappointed: bị thất vọng
  Disappointing: gây thất vọng
  
  
  Disappointment: sự thất vọng
  Disappoint: làm ai thất vọng
  Disappointed: bị thất vọng
  Disappointing: gây thất vọng
  
  
  Demonstration: sự chứng minh
  Demonstrate: chứng minh
  Demonstrative: chỉ định
  Demonstratively: cởi mở, phóng khoáng
  
  Design : bản phác họa, thiết kế
  Designer: nhà thiết kế
  Design:phác họa, thiết kế
  
  
  
  Delegation: phái đoàn đại biểu
  Delegate: người đại biểu,
  Delegate: cử làm đại biểu, ủy quyền.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  E

  NOUN
  VERB
  ADJECTIVE
  ADVERB
  
  Effect: hiệu quả
  affect: có tác dụng với
  Effective: có hiệu quả

  ineffective: không hiệu quả
  Effectively: một cách có hiệu quả
  ineffectively: một cách không hiệu quả
  
  Enjoyment: niềm vui
  Enjoy: yêu thích
  Enjoyable: thú vị
  Enjoyably; một cách thú vị
  
  Entrance: lối vào
  Entry: lối vào
  Enter: đi vào
  
  
  
  Examination: kỳ thi
  Examiner: giám khảo
  Examinee: thí sinh
  Examine: khảo hạch, xem xét
  
  
  
  Edition: lần xuất bản
  Editor: người biên tập
  Edit: biên tập
  
  
  
  Expense
  No_avatar
   
  Gửi ý kiến