Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Tham khảo thêm tại: https://khoalinhgeometry.blogspot.com/2017/10/problem-2-bo-e-hinh-hoc-va-bai-toan-hay.html...
 • bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbkkkbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnnnhiofsssiogogherjgorgrghouerhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuubvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvsssssssssssssssssssssssssssssssssssvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfwbvhiwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbvi4...
 • Đây là bộ tài liệu của toán học Bắc Trung...
 • Dạ vâng em thử rồi thấy ngắn hơn thầy ạ...
 • lại còn chụp rõ khó đọc...
 • chứ xấu còn bắt chiếc...
 • Đặt x+y+1/(x+y)=a; x-y=b hay hơn...
 • Woah bộ đề đồ sộ quá. https://mybeautydiaryvietnam.com/...
 • Rất cần thiết cho các em học sinh. Cảm ơn...
 • trình độ tin học........ Em đánh máy gửi lại...
 • Ăn nói cẩn thận bạn ơi....
 • hải Paste bài tao ...
 • còn phần 4 ak mình chỉ bt nó thuộc dduowungf...
 • trình độ kém chụp còn mờ...
 • Các ý kiến của tôi
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Câu bị động & bài tập

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Hoàng Phúc
  Ngày gửi: 12h:25' 30-07-2014
  Dung lượng: 43.8 KB
  Số lượt tải: 10663
  Số lượt thích: 9 người (Trần Thị Thảo, lê minh hòa, Nguyễn Thị Phương, ...)
  DEFINITION(Định nghĩa)
  Active sentences (Câu chủ động) : Câu chủ động là câu trong đó chủ ngữ là người hay vật thực hiện hành động.
  Ex : They built the house in this village in 1486.
  Passive sentences (Câu bị động) : Câu bị động là câu trong đó chủ ngữ là người hay vật nhận hoặc chịu tác động của hành động.
  Ex : The house was built in this village in 1486.

  PASSIVE TRANSFORMATION (Cách đổi sang câu bị động)
  Muốn chuyển một câu từ thể chủ động sang thể bị động, ta thực hiện những bước sau
  Active : S VA O


  Passive : S VP by + Object
  Lấy tân ngữ của câu chủ động (active) làm chủ ngữ của câu bị động (passive).
  Đổi động từ chủ động (VA) thành động từ bị động (VP)
  VP = be + past participle (p.p)
  TENSES
  ACTIVE VOICE
  PASSIVE VOICE
  
  Present Simple

  S +V(s / es)
  People speak English here.
  S + am / is / are + p.p
  English is spoken here.
  
  Present Continuous
  S + am / is / are + V-ing
  They are painting the house.
  S + am / is / are + being + p.p
  The house is being painted.
  
  Present Perfect
  S + have / has + p.p
  He hasn’t worn jackets for ages
  S + have / has + been + p.p
  Jackets haven’t been worn for ages
  
  Past Simple
  S + V2 / Ved
  My mother wrote this letter.
  S + was / were + p.p
  This letter was written by my mother.
  
  Past Continuous
  S + was / were + V-ing
  She was doing the homework at that time yesterday.
  S + was / were + being + p.p
  Her homework was being done at that time yesterday.
  
  Past Perfect
  S + had + p.p
  They had destroyed all the documents when they arrived.
  S + had been + p.p
  All the documents had been destroyed when they arrived.
  
  Future Simple
  S + will / shall + V(b.f)
  I will tell you when the time comes.
  S + will / shall + be + p.p
  You will be told when the time comes.
  
  Future Continuous
  S + will / shall + be + V-ing
  We will be holding tasks at this time next year.
  S + will / shall + be + being + p.p
  Talks will be being held at this time next year.
  
  Future Perfect
  S + will / shall + have + p.p
  You will have finished this report before Tuesday.
  S + will / shall + have been + p.p
  This report will have been finished by Tuesday.
  
  Chủ ngữ của câu chủ động thành tân ngữ của câu bị động và đứng trước nó là giới từ by.
  Ex : The President presented the medals. ( The medals was presented by the President.
  Chủ ngữ I, you, we, they, he, she , it, one, someone, people, someone, somebody, nobody, no one thường được bỏ đi trong cây bị động.
  Ex : Somebody left this purse in a classroom ( This purse was left in a classroom.
  Nếu trong câu chủ động có chủ ngữ là nobody hay no one thì động từ trong câu bị động chia ở dạng phủ định
  Ex : Nobody saw him leaving the room. ( He wasn’t seen leaving the room.

  ( Vị trí của các trạng từ trong câu bị động :
  Trạng từ chỉ cách thức (Adverb of manner) thường đứng giữa be và past participle. Các trạng từ khác thường đứng sau trợ động từ đầu tiên.
  Ex : This problem has been carefully studied by the scientists.
  She had never been promoted if she wouldn’t have changed her job.
  Trạng từ hoặc cụm từ chỉ thời gian đứng sau by + object.
  Ex : The report was typed by the secretary this morning.
  Trạng từ hoặc cụm từ chỉ nơi chốn đứng trước by + object.
  Ex : He was found in the forest by the police.

  SPECIAL CASES : (Các trường hợp đặc biệt)
  Questions : (Câu hỏi)
  E.g. : Should we help Jane with the sewing ? ( Should Jane be helped with the sewing ?
  What time can the boy hand in their papers ? ( What time can the boys’ papers be handed in ?
  Who taught you to speak English ? ( Who were you taught to speak English.
  By whom were you taught to speak English ?
  Verb with two objects :
  No_avatar

  bạn ơi có đáp án ko 

   

  No_avatar

  Tác giả có đáp án của bài này không ạ?

   
  Gửi ý kiến