Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Giải giúp xuân trường

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://tanggiap.vn/
  Người gửi: Tăng Giáp Việt Nam
  Ngày gửi: 09h:35' 30-10-2014
  Dung lượng: 15.5 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người
  Đặt điện áp u = 100√2.cos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với L, R có độ lớn không đổi và C = 1/20π mF. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
  A. 80 W.
  B. 50 W.
  C. 100 W.
  D. 125 W.
  
  Giải
  Vì UL = UC = UR → ZL = ZC = R = 200 Ω → 
  
  
  Gửi Hoàng Minh
  Theo TANGGIAP.VN
  No_avatar

  Mạch điện xoay chiều RLC có L thay đổi (phần 2)

  Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 và L = L2; điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị; độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện lần lượt là 0,52 rad và 1,05 rad. Khi L = L0; điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại; độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện là φ. Giá trị của φ gần giá trị nào nhất sau đây?
  A. 1,57 rad.
  B. 0,83 rad.
  C. 0,26 rad.
  D. 0,41 rad.

  http://tanggiap.vn/threads/mach-rlc-ghep-noi-tiep-co-he-so-tu-cam-l-thay-doi-phan-2.425/

   
  Gửi ý kiến