Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  CHUYÊN ĐỀ RÚT GỌN ÔN THI CHUYÊN NGUYỄN CHIẾN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trạng Nguyên
  Ngày gửi: 11h:08' 16-11-2014
  Dung lượng: 496.4 KB
  Số lượt tải: 674
  Số lượt thích: 1 người (Phan Khanh Duyen)
  CHUYÊN ĐỀ RÚT GỌN TÍNH TOÁN 
  LUYỆN THI CHUYÊN
  Nguyễn Chiến 0973514674
  Câu 1. Rút gọn P=
  Câu 2. Thực hiện phép tính:
  
  b) B= 
  c) Tính giá trị 
  Câu 3. Rút gọn biểu thức :
  P = 
  Câu 4. Tính giá trị của tổng
  A = 
  Câu 5. (Chuyên ĐHSP 2009 V1) Các số thực x , y thoả mãn đẳng thức : . Chứng minh x+y=0
  Câu 6. (Chuyên ĐHSP 2011 V2) Cho 
  1.Chứng minh rằng 
  2. Tính giá trị của biểu thức 

  Câu 7. (Chuyên ĐHSP 2011 V1) Chứng minh bất đẳng thức
  

  Câu 8. Tính giá trị biểu thức:
   với 
  Câu 9. (Chuyên ĐHSP 2009 V2) Các số thực x, y thoả mãn và . Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào x, y
  
  Câu 10. (Chuyên ĐHSP 2014 V1) Cho các số thực dương a, b ; ab.Chứng minh rằng
  

  Câu 11. Rút gọn biểu thức: .
  Câu 12. Trục căn thức ở mẫu số của biểu thức: .
  Câu 13. Tính A = 
  Câu 14. Có số y nào biểu thị trong dạng sau không?
  
  Câu 15.(Chuyên ngữ 2006) Cho biểu thức
  
  a/Tìm x để P có nghĩa ,rút gọn P
  b/Tìm các giá trị x nguyên để nguyên
  Câu 16. (Chuyên ngữ 2007) Cho biểu thức :
  
  Tìm điều kiện của x để P có nghĩa và rút gọn P
  Tìm x để 
  Câu 17 ( Chuyên ngữ 2008) Cho biểu thức
  
  Chứng minh rằng P luôn nhận giá trị nguyên với mọi x,y thoả mãn x,y>0,xy

  Câu 18. ( Chuyên ngữ 2008). Cho biểu thức
   (
  Câu 19 (Chuyên ngữ 2011). Cho biểu thức
  
  Rút gọn A
  b) Tìm x ; y biết 
  Câu 20 (Chuyên ĐHSP 2012 V1). Cho biểu thức :
   với a>b>0
  a) Rút gọn biểu thức P
  b) Biết a-b=1.Tìm giá trị nhỏ nhất của P
  Câu 21. Cho biểu thức (x + 
  Hãy tính tổng: S = x + y
  Câu 22. Cho 
  a) Chứng minh rằng M có giá trị nguyên.
  b) Tìm chữ số tận cùng của M.
  Câu 23. (HSG Bắc Giang 2013)
  Tính giá trị của biểu thức .
  Rút gọn biểu thức .
  Câu 24. (Chuyên ĐHSP 2007 V1) Cho a>2 chứng minh đẳng thức
  
  Câu 25. (Chuyên ĐHSP 2007 V2) Cho biểu thức
   ( Với x>0, x1)
  a) Rút gọn P
  b) Với giá trị nào của x thì Q-4P đạt giá trị nhỏ nhất
  Câu 26. (Chuyên ĐHSP 2008 V1) Cho biểu thức
   Với a=0;b>0 và a khác b
  a) Rút gọn P
  b) Tìm a ,b sao cho b=(a+1)2 và P=-1

  Câu 27 (Chuyên ĐHSP 2008 V2) Cho ba số dương a,b,c thoả mãn : 
  Chứng minh đẳng thức:
  

  Câu 28. (Chuyên ĐHSP 2009 V1) Cho biểu thức:
  
  B=a4+20a3+102a2+40a+200
  a)Rút gọn A
  b)Tìm a để A+B=0

  Câu 29. (Chuyên ngữ 2010) Cho biểu thức:
  
  Tìm điều kiện của x để P có nghĩa và rút gọn P.
   b) Tìm giá trị x để 
  Câu 30. (Chuyên ĐH SP 2013 V1). Cho biểu thức
   với a>0 ; b>0 ab.
  Chứng minh rằng giá trị biểu thức Q không phụ thuộc vào a, b  CHUYÊN ĐỀ RÚT GỌN TÍNH TOÁN 
  LUYỆN THI CHUYÊN
  Câu 1. Rút gọn P=

  
  

  Câu 2. Thực hiện phép tính:
  
  b) B= 
  c) Tính giá trị 
  a)Tính:
  
  Mặt khác ta luôn có: 

  Vậy: 

  Tương tự chứng minh
  
  b) B= 
  - Biến đổi 
  - Tương tự 
  Vậy B= 
  Vậy B=
  c) Tính giá trị 

  Biểu thức có giá trị là một số tự nhiên (1 điểm).
  Ta có : .
  .
   
  Gửi ý kiến