Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề kiểm tra chương 1 (HH9)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Văn Tâm
  Ngày gửi: 07h:13' 18-11-2014
  Dung lượng: 71.5 KB
  Số lượt tải: 117
  Số lượt thích: 0 người
  I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
  Khoanh tròn chữ cái đứng trước ý đúng từ câu 1 đến câu 8:
  Câu 1: So sánh nào sau đây là đúng?
  A. sin 500 > sin 650 B. cos180 > cos200
  C. tan300 < tan250 D. cotan500 < cotan550
  Câu 2: Hệ thức nào sau đây đúng:
  A. c2 = a.b’ B. b2 = a.c’ C. h2 = b’.c’ D. b.c = b’.c’
  Câu 3: (ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 9cm; BC = 25cm, khi đó AB bằng:
  A. 20cm; B. 15cm; C. 34cm; D. cm
  Câu 4: = 0,6 Số đo góc làm tròn đến độ là:
  A. 300 B. 370 C. 400 D. 500
  Câu 5: Cho hình vẽ. SinC bằng:
  A. ; B. ; C. ; D. 
  Câu 6: Giá trị biểu thức: bằng:
  A. 40 B. -1 C. 0 D. - 40
  Câu 7: Cho hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng:
  A. Sin N = B. Tan P = C. Cos N = 
  Câu 8: Kết quả của phép tính sin2600 + cos2600 bằng:
  A. 0 B. 1 C. 2 D. 60
  Câu 9: Hãy ghép mỗi ý ở cột 1 với một ý ở cột 2 để được khẳng định đúng (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)
  Cột 1
  Cột 2
  Ghép
  
  1. Sin 500 =
  a. 0.839
  1 + ...
  
  2. Cos 650 =
  b. 0.766
  2 + ...
  
  3. Tan 400 =
  c. 0.7
  3 + ...
  
  4. Cotan 550 =
  d. 0.652
  4 + ...
  
  
  e. 0.423
  
  
    A
  TỰ LUẬN: (7 điểm)
  Bài 1: (3 điểm) Tìm x, y trong hình vẽ bên:
  (Kết quả có thể làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) B H C
  Bài 2: (3 diểm) Giải DEF vuông tại D. Biết EF = 10cm, Ê = 350
  Bài 3: (1 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH và BK.
  Chứng minh: 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  A
  TỰ LUẬN: (7 điểm)
  Bài 1: (3 điểm) Tìm x, y trong hình vẽ bên:
  (Kết quả có thể làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) B H C
  Bài 2: (3 diểm) Giải DEF vuông tại D. Biết EF = 10cm, Ê = 350
  Bài 3: (1 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH và BK.
  Chứng minh: 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  A
  TỰ LUẬN: (7 điểm)
  Bài 1: (3 điểm) Tìm x, y trong hình vẽ bên:
  (Kết quả có thể làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) B H C
  Bài 2: (3 diểm) Giải DEF vuông tại D. Biết EF = 10cm, Ê = 350
  Bài 3: (1 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH và BK.
  Chứng minh: 


   
  Gửi ý kiến