Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  DI TRUYỀN QUAN THE KHO CAN GIUP DO

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thúy Mai
  Ngày gửi: 05h:27' 24-11-2014
  Dung lượng: 28.0 KB
  Số lượt tải: 61
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 1. Một quần thể có kiểu gen AA : Aa : aa với gá trị thích nghi tương ứng là 0,85 : 1 : 0,65. Xác định tỉ lệ kiểu gen khi quần thể đạt trạng thái cân bằng?
  Bài2. Một qần thể có kiểu gen trước và sau đột biến một thời gian bị tác động bởi chọn lọc như sau
  Tần số kiểu gen
  AA
  Aa
  aa
  
  Trước chọn lọc
  0,36
  0,48
  0,16
  
  Sau chọn lọc
  0,36
  0,6
  0,04
  
  Xác định hệ số chọn loc của các kiểu gen khi quần thể chịu tác động của chọn lọc
  Xác định tần số các alen sa chọn lọc khi quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền?

  Mong thầy cô giúp đỡ giải chi tiết giúp em với. Nếu có công thức tổng quát mong thầy cô viết dùm. Chân thành cảm ơn
  Avatar

  bài 1:

   

  Avatar

  bài 1: Hệ số chọn lọc = 1 - gtri thích nghi

  Hệ số chọn lọc của A = 1-0,85=0,15.  a = 1-0,65 = 0,35

  A = 0,35 /(0,15 + 0,35) = 0,7. a=0,3. từ đó suy ra TLKG ở TTCB

  Bài 2:

  a. Tỉ lệ sống sót của các KG: AA = 0,36/0,36 = 1. Aa = 0,6/0,48 = 1,25

  aa = 0,25.

  Giá trị thích nghi của các KG: AA = 1/1,25 = 0,8. Aa = 1,25/1,25 = 1. aa = 0,25/1,25 = 0,2

  Hệ số chọn lọc = 1 -GTTN

  AA = 1-0,8=0,2. Aa = 1-1=0. aa = 1-0,2

  b. tần số alen sau chọn lọc

  A= 0,8/0,8+0,2 = 0,8. a= 0,2

   

   

   
  Gửi ý kiến