Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 6 TUẦN 17

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Trung Thành
Ngày gửi: 13h:04' 27-11-2014
Dung lượng: 90.0 KB
Số lượt tải: 239
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I
MÔN TIN HỌC - LỚP 6 – Năm học 2014 - 2015
I. MA TRẬN ĐỀ

Mức độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Kiến thức
KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL


Thông tin và tin học



Câu
Điểm
Nhận biết khái niệm về thông tin

Hiểu về hoạt động thông tin của con người






C1,C2, C8ý1


C3
0,5 đ



4
1,5đ

Thông tin và biểu diễn thông tin


Câu
Điểm
Nhận biết các dạng thông tin cơ bản mà MT xử lí được








C4
0.25đ





1
0,25đ

Em có thể làm được gì nhờ máy tính
Câu
Điểm


Hiểu được sức mạh của máy tính phụ thuộc vào con người








C8 ý 2
0,5 đ

C1
2 đ



2
2,5 đ

Máy tính và phần mềm máy tính

Câu
Điểm
Nhận biết được phần mềm máy tính chia làm 2 loại.

Hiểu được cấu trúc chung của MT

Hiểu và nắm được chức năng của bộ nhớ



C7
0,25 đ

C5
0,25đ


C2, 3
4 điểm
4
4,5đ

Phần mềm học tập


Câu
Điểm
Nắm được các thao tác chính với chuột








C6, C8 ý 3
1,25 đ





3
1.25đ

Tổng
Câu
Điểm
Tỉ lệ %

8
2,75 đ
27.5%


3
1,25 đ
12.5%

1
2 đ
20%


2
4 đ
40%

14
10 đ
100%






Họ và tên: ………………………………
Lớp: 6/…
Đề A
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I
Môn: Tin học.
Thời gian: 45’
Điểm:

I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1.(0,25 điểm) Câu nào trong câu sau nói về khái niệm thông tin?
A. Tiếng trống trường cho em biết đã đến giờ vào lớp;
B. Tấm biển báo bên đường cho em biết nơi đó cấm đỗ xe;
C. Những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quang và về chính con người.
D. Bản tin trên truyền hình cho em biết cơn bão sắp đến vùng biển nước ta.
Câu 2.(0,25 điểm) Việc tiếp nhận, trao đổi, lưu trữ thông tin được gọi là:
A. thông tin B. Xử lí thông tin;
C. Nghiên cứu thông tin D. Hoạt động thông tin của con người.
Câu 3. (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống (...) các cụm từ: “Sự hiểu biết”, “ tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền thông tin” để được câu đúng.
Hoạt động thông tin bao gồm............................................................................................. xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng vì nó đem lại ..................................................cho con người.
Câu 4. (0,25 điểm): Ba dạng thông tin cơ bản trong tin học đó là:
A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói; B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;
C. Các con số, hình ảnh, văn bản; D. âm thanh, chữ viết, tiếng đàn Piano.
Câu 5. (0,25 điêm). Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm có: (Hãy chọn câu đúng)
A. thiết bị vào, xử lí thông tin, thiết bị ra.
B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ;
C. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ; thiết bị vào, thiết bị ra.
D. Thiết bị vào, bộ nhớ, thiết bị ra.
Câu 6 (0,25 điểm). Có bao nhiêu thao tác chính với chuột
A. 3 thao tác; B. 4 thao tác; C. 5 thao tác; D. 6 thao tác.
Câu 7 (0,25 điểm) Phần mềm được chia ra làm hai loại đó là:
A. Phần mềm học tập và phần mềm soạn thảo;
B. Phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ thống.
C. Phần mền học tập và phần mềm hệ
 
Gửi ý kiến