Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Sao lưu dữ liệu file PCGD 7 ấp ngày 07-02-2015

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Bá Thảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:32' 07-02-2015
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  "PHỤ LỤC XÓM BÌNH CHÂU, XÃ BÌNH LONG, HUYỆN CHÂU PHÚ, AN GIANG"

  STT Họ và tên chủ hộ Số phiếu
  1 Tôn Ngọc Hồ BinhChau001-01
  2 Trần Thị Kim Cúc BinhChau001-02
  3 Nguyễn Ngọc Nhịnh Binhchau001-03
  4 Phan Văn Bền Binhchau001-04
  5 Nguyễn Văn Két Binhchau001-05
  6 Nguyễn Văn On BinhChau001-06
  7 Phạm Hồng The Binhchau001-07
  8 Trần Thị Lển Binhchau001-08
  9 Cao Văn Quang BinhChau001-09
  10 Dương Văn Tư BinhChau002-01
  11 Trần Văn Đắt BinhChau002-02
  12 Dương Thị Phụng Binhchau002-03
  13 Nguyễn Văn Ớt Binhchau002-04
  14 Nguyễn Văn Cọp Binhchau002-05
  15 Trương Văn Hòa BinhChau002-06
  16 Võ Văn Chánh Binhchau002-07
  17 Lê Văn Tâm Binhchau002-08
  18 Trần Văn Tỷ BinhChau002-09
  19 Lê Trọng Tường BinhChau003-01
  20 Lương Lưu Lộc BinhChau003-02
  21 Hồ Văn Núng Binhchau003-03
  22 Huỳnh Văn Dũng Binhchau003-04
  23 Nguyễn Văn Hòa Binhchau003-05
  24 Nguyễn Văn Phương BinhChau003-06
  25 Thái Hòa Minh Binhchau003-07
  26 Phạm Văn Vinh Binhchau003-08
  27 Trần Công Xa BinhChau003-09
  28 Nguyễn Văn Thợ BinhChau004-01
  29 Nguyễn Thị Ngại BinhChau004-02
  30 Lê Văn Tám Binhchau004-03
  31 Nguyễn Văn Dàng Binhchau004-04
  32 Đinh Văn Tiếu Binhchau004-05
  33 Phan Hữu Ân BinhChau004-06
  34 Huỳnh Văn Be Binhchau004-07
  35 Tăng Phú Hiền Binhchau004-08
  36 Phạm Thống Nhất BinhChau004-09
  37 Huỳnh Văn Trọng BinhChau005-01
  38 Nguyễn Vĩnh Châu BinhChau005-02
  39 Đỗ Văn Gòng Binhchau005-03
  40 Huỳnh Thành Lâm Binhchau005-04
  41 Nguyễn Văn Tâm Binhchau005-05
  42 Hồ Văn Phúc BinhChau005-06
  43 Nguyễn Văn Tây Binhchau005-07
  44 Trần Văn Ơn Binhchau005-08
  45 Trần Thị Em BinhChau005-09
  46 Trương Hùng Tượng BinhChau006-01
  47 Trần Văn Hướng BinhChau006-02
  48 Phan Văn Hùng Binhchau006-03
  49 Nguyễn Văn Hùng Binhchau006-04
  50 Nguyễn Văn Liệng Binhchau006-05
  51 Phạm Thị Ngọc Nhiêu BinhChau006-06
  52 Nguyễn Thành Trung Binhchau006-07
  53 Nguyễn Thanh Hảo Binhchau006-08
  54 Trịnh Thị Lũ BinhChau006-09
  55 Dương Thị Mun BinhChau007-01
  56 Đặng Minh Hải BinhChau007-02
  57 Lý Thị Ba Binhchau007-03
  58 Trần Phương Hiển Binhchau007-04
  59 Nguyễn Thanh Sang Binhchau007-05
  60 Nguyễn Văn Lành BinhChau007-06
  61 Trần Văn Chinh Binhchau007-07
  62 Nguyễn Thanh Hồng Binhchau007-08
  63 Bùi Văn Tấn BinhChau007-09
  64 Trần Văn Hồng BinhChau008-01
  65 Phan Minh Tấn BinhChau008-02
  66 Lê Văn Tư Binhchau008-03
  67 Nguyễn Văn Sao Binhchau008-04
  68 Nguyễn Thị Bích Sửu Binhchau008-05
  69 Trần Thị Tuyết Linh BinhChau008-06
  70 Hồ Thị Kim Còn Binhchau008-07
  71 Nguyễn Văn Sò Binhchau008-08
  72 Trịnh Thị Nhiên BinhChau008-09
  73 Phạm Hoàng Thanh BinhChau009-01
  74 Trần Thị Thế BinhChau009-02
  75 Trần Quang Điểm Binhchau009-03
  76 Nguyễn Văn Thanh Binhchau009-04
  77 Lê Văn Tèo Binhchau009-05
  78 Nguyễn Văn Nhánh BinhChau009-06
  79 Phạm Văn Luông Binhchau009-07
  80 Nguyễn Văn Tuấn Binhchau009-08
  81 Bùi Văn On BinhChau009-09
  82 Trần Văn Giỏi BinhChau010-01
  83 Trần Văn Sứ BinhChau010-02
  84 Nguyễn Thanh Minh Tiến Binhchau010-03
  85 Lê Thị Lan Binhchau010-04
  86 Nguyễn Phương Đài Binhchau010-05
  87 Lâm Quang Hồ BinhChau010-06
  88 Trần Thị Xâm Binhchau010-07
  89 Đoàn Văn Liệt Binhchau010-08
  90 Trần Quốc Tuấn BinhChau010-09
  91 Trần Thị Giảng BinhChau011-01
  92 Bùi Hữu Minh BinhChau011-02
  93 Huỳnh Thị Xoàn Binhchau011-03
  94 Phan Văn An Binhchau011-04
  95 Nguyễn Nhật Trường Binhchau011-05
  96 Hồ Thị Lan BinhChau011-06
  97 Ngô Văn Tường Binhchau011-07
  98 Trương Văn Phước Binhchau011-08
  99 Trần Văn Lâm BinhChau011-09
  100 Nguyễn Văn Dưỡng BinhChau012-01
  101 Phạn Hiền Dũng BinhChau012-02
  102 Nguyễn Thị Hui Binhchau012-03
  103 Phan Văn Thành Binhchau012-04
  104 Phạm Thị Hà Binhchau012-05
  105 Nguyễn Văn Nghỉ BinhChau012-06
  106 Nguyễn Văn Hùm Binhchau012-07
  107 Phan Thị Nhàn Binhchau012-08
  108 Nguyễn Thị Ánh BinhChau012-09
  109 Võ Thị Mum BinhChau013-01
  110 Huỳnh Văn Muôl BinhChau013-02
  111 Nguyễn Văn Thông Binhchau013-03
  112 Phan Phú Lâm Binhchau013-04
  113 Nguyễn Văn Thảo Binhchau013-05
  114 Hồ Văn Vận BinhChau013-06
  115 Ngô Văn Bử Binhchau013-07
  116 Tăng Văn Liệt Binhchau013-08
  117 Bùi Văn Dư BinhChau013-09
  118 Nguyễn Văn Hiệp BinhChau014-01
  119 Trần Văn Ở BinhChau014-02
  120 Võ Văn Tính Binhchau014-03
  121 Nguyễn Thị Hằng Binhchau014-04
  122 trần quốc thái Binhchau014-05
  123 Phan Văn Tuấn BinhChau014-06
  124 Nguyễn Thanh Hồng Binhchau014-07
  125 Nguyễn Văn Bé Sáu Binhchau014-08
  126 Bùi Văn Giàu BinhChau014-09
  127 Nguyễn Văn Minh BinhChau015-01
  128 Nguyễn Văn Phúc BinhChau015-02
  129 Nguyễn Văn Vinh Binhchau015-03
  130 Trần Thị
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓