Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề kiểm tra học Âm nhạc 7 kì II năm học 2014 -2015 (Ma04)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Khoa (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:20' 02-05-2015
  Dung lượng: 48.5 KB
  Số lượt tải: 118
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 - 2015
  MÔN :ÂM NHẠC.KHỐI :7. THỜI GIAN : 45 PHÚT

  I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
  Câu 1. Bài TĐN số 9 - Trường làng tôi, viết ở nhịp mấy?( 0.5 điểm)
  a.Nhịp 2/4 c.Nhịp 4/4
  b. Nhịp ¾ d. Nhịp 6/8
  Câu 2.Trong các quãng sau(tính theo quãng đi lên) quãng nào là quãng 4?(0.5 điểm)
  a.Đồ - Pha c.Mi - Son
  b. La - Si d. Rê - La
  Câu 3. Nhạc sĩ Huy Du là tác giả của bài hát nào?( 0.5 điểm)
  a. Nhạc rừng c. Trường làng tôi
  b. Hành quân xa d. Đường chúng ta đi
  Câu 4. Hãy ghép thể loại bài hát ở cột A với tên bài hát ở cột B sao cho đúng thể loại bài hát?( 1.5 điểm)
  A
  B
  
  1. Bài hát lao động
  a. Tàu em đi trại hè
  
  2. Bài hát sinh hoạt vui chơi
  b. Đội ca
  
  3. Bài hát nghi lễ nghi thức
  c. Đi cắt lúa
  
  II. THỰC HÀNH: (7 điểm)
  Câu 5: Tự chọn và trình bày một bài hát đã học ở học kì II ( 3 điểm )
  *Yêu cầu:
  a- Hát đúng giai điệu, to rõ, trôi chảy
  b- Thể hiện sắc thái của bài hát, thuộc lời
  Câu 6: gắp thăm và đọc một bài TĐN đã học ở học kì II (4 điểm)
  * Yêu cầu:
  a- Đọc đúng cao độ, trường độ
  b- thuộc lời ca  Ngày…………tháng ………..năm…………….. Ngày……………..tháng…………….năm……........
  Giáo viên ra đề Giáo viên thẩm định

  ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 - 2015
  MÔN : ÂM NHẠC. KHỐI : 7. THỜI GIAN : 45 PHÚT


  Câu số
  Nội dung trả lời
  điểm
  
  * Trắc nghiệm khách quan
  
  3 điểm
  
  Câu số :1
  Câu số :2
  Câu số :3
  Câu số : 4
  b. Nhịp ¾
  a. Đồ - Pha
  d. Đường chúng ta đi
  1-c ; 2-a ; 3- b.
  0.5 điểm
  0.5 điểm
  0.5 điểm
  1.5 điểm
  
  * Thực hành
  
  7 điểm
  
  Câu số : 5

  Câu số : 6
  a- Hát đúng giai điệu, to rõ, trôi chảy
  b- Thể hiện sắc thái, thuộc lời ca
  a- Đọc đúng cao độ, trường độ
  b- thuộc lời ca
  2 điểm
  1 điểm
  3 điểm
  1 điểm
  
  TC : 6 câu
  
  10 điểm
  
  

  Ngày …………. Tháng ………….. năm ………….. Ngày …………..tháng …………năm ……………
  Gv ra đáp án Gv thẩm định


  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 - 2015
  MÔN : ÂM NHẠC. KHỐI :7 THỜI GIAN : 45 PHÚT


  Lĩnh vực kiến thức cần kiểm tra
  Các cấp độ nhận thức
  Điểm 1 câu tương ứng cấp độ nhận thức
  
  
  Nhận biết

  Cấp độ 1
  Thông hiểu
  Cấp độ 2
  Vận dụng thấp
  Cấp độ 3
  Vận dụng cao
  Cấp độ 4
  
  
  Học hát
  
  Câu 5a
  
  Câu 5b
  3 điểm/ 1 câu
  
  Tập đọc nhạc(TĐN)
  Câu 1
  Câu 6b
  Câu 6a
  
  4,5 điểm /2 câu
  
  Âm nhạc thường thức
  Câu 3,4
  
  
  
  2 điểm/2 câu
  
  Nhạc lí
  Câu 2
  
  
  
  0.5 điểm/1 câu
  
  Tỉ lệ điểm giữa các cấp độ nhận thức
  30 %
  30 %
  30 %
  10 %
  10 điểm/6 câu
  
  


  Ngày …………..tháng ……….. năm…………… Ngày …………..tháng ……….. năm……………
  Gv ra ma trận Gv thẩm định
   
  Gửi ý kiến