Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề kiểm tra học kỳ I (2012-2013)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu
  Ngày gửi: 05h:04' 07-05-2015
  Dung lượng: 34.5 KB
  Số lượt tải: 100
  Số lượt thích: 0 người


  Điểm
  Lời nhận xét của giáo viên
  
  



  
  
  
  ĐỀ BÀI
  Câu 1: (2 đ) Ngôn ngữ lập trình gồm những gì? Cấu trúc chung của chương trình?
  Câu 2: (2 đ) Hằng là gì? Cú pháp khai báo hằng trong ngôn ngữ lập trình Pascal?
  Câu 3: (2 đ) Nêu ý nghĩa của các lệnh sau:
  Writeln
  write
  Clrscr
  Readln
  Câu 4: (3đ) Cho bài toán: Viết chương trình nhập số nguyên x từ bàn phím. Kiểm tra nếu x chia hết cho 3 in ra thông báo `x chia het cho 3`. Ngược lại thông báo `x khong chia het cho 3`.
  Xác định Input, Output. mô tả thuật toán. (2 đ)
  Viết chương trình.(1 đ)
  Câu 5: (1 đ) Cho a = 6. Em hãy cho biết kết quả của lệnh sau:
  If (a>0) and (a mod 2= 0) then write(‘a la so duong va chi het cho 2’) else write(‘khong thoa man’);
  BÀI LÀM










   
  Gửi ý kiến