Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

toan 9 co ma tran thoa CKTKN 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Tuyến
Ngày gửi: 13h:35' 14-09-2015
Dung lượng: 48.8 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐAI 9 CHƯƠNG II (45Phút) (Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1.Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số


Ch1:thông hiểu được cách tính giá trị của hàm số tại một giá trị của biếnSố câu
Số điểm
Tỉ lệ


Câu 1:ch1 0,5đ 5%

1 0,5đ
5%

2.Hàm số bậc nhất
Ch2: nhận biết được hàm số bậc nhất

Ch3: Hiểu được cách tìm được một hệ số để hàm số đồng biến hoặc nghịch biếnSố câu
Số điểm
Tỉ lệ
Câu2: ch2
0,5đ
5%

Câu3: ch3 0,5đ 5%

2

10%

3.Đồ thị của hàm số y=ax+b


Ch4: Xác định được các hệ số của HS y=ax+b khi biết đồ thị đi qua một điểm
Ch5: Vẽ được đồ thị của hàm số y=ax+b.

Ch6:
Tính được chu vi, diện tích tam giác tạo bởi đồ thị với các trục toạ độ,

Ch7: Xác định được toạ độ giao điểm của 2 đường thẳng trên cùng một hệ trục toạ độ


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ


Câu4: ch4 0,5đ 5%
Câu5ach5 2đ 20%

Câu5c:ch6 0,5đ 5%

Câu5b:ch7 1,5đ 15%
4
4,5đ
45%

4.Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Ch8: Biết vận dụng, tìm điều kiện để 2 đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

Câu6a,b,c:ch8 3đ
30%


3

30%

5.Hệ số góc của đường thẳng y=ax+b

Ch9: Tính được góc tạo bởi đường thẳng y=ax+b (a>0)
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

Câu5d:ch9 1đ 10%


1

10%

T Số câu
T Số điểm
Tỉ lệ
1
0,5đ
5%
4
3,5đ
35%
5
4,5đ
45%
1
1,5đ
15%
11
10
100%


Họ và tên: KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 9 Lớp 9 Thời gian: 45ph Trắc nghiệm: (2đ)
Cho hàm số 𝒚=𝒇
𝒙=𝟐
𝒙
𝟐−𝟓𝒙+𝟑. Thế thì 𝒇(𝟑) bằng: a) 6 b) – 6 c) 5 d) – 5
Trong các hàm số sau, hàm số nào là bậc nhất: 𝒚
𝟐𝒙
𝟐 ; 𝒚
𝟑
𝒙 ; 𝒚
𝒙
𝟑+𝟐 ; 𝒚
𝟐
𝟑 𝒙 a) 𝑦
2𝑥
2 b) 𝑦
3
𝑥
c) 𝑦
𝑥
3+2 d) 𝑦
2
3 𝑥
Cho hàm số bậc nhất y = (m – 3) x + 5 để hàm số đồng biến trên R thì : a) 𝑚≥3 b) 𝑚>3 c) 𝑚≥−3 d) 𝑚>−3
Xác định hệ số b của hàm số y = - 3x + b biết đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1; 4) a) b = 5 b) b = 6 c) b = 7 d) b = - 7
Tự luận: (8đ)
a) Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một hệ trục toạ độ y = x – 3 (1); y = - 2x + 1 (2) (2đ) b) Gọi A, B lần lượt là giao điểm của hai đường thẳng (1) và (2) với trục tung. C là giao điểm của hai đường thẳng (1) và (2). Tìm toạ độ các điểm A, B, C (1,5đ) c)
 
Gửi ý kiến