Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề thi thử THPT 2015 - Amsterdam (lời giải chi tiết)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Anh Tuấn
  Ngày gửi: 15h:41' 07-10-2015
  Dung lượng: 423.5 KB
  Số lượt tải: 559
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG HÀ NỘI - AMSTERDAM
  TỔ: LÍ - HÓA
  ( Đề thi gồm 50 câu, 06 trang )
  ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 2015
  Môn: HÓA HỌC
  Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề


  Mã đề thi 132


  Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
  H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127.


  Câu 1: Đun 6 gam axit axetic với 6,9 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được m gam este (biết hiệu suất của phản ứng este hoá là 75%). Giá trị của m gam là (Cho H
  = 1; C = 12; O = 16)

  A. 6,6. B. 8,8. C. 13,2. D. 9,9

  Câu 2: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Bán kình của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự
  A. M < X < R < Y. B. Y < M < X < R. C. M < X < Y < R. D. Y < X < M < R.

  Câu 3: Khi hòa tan kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch muối có nồng độ

  18,199%. Kim loại M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65)

  A. Fe. B. Mg. C. Zn. D. Cu.

  Câu 4: Chất hữu cơ B có công thức phân tử C7H8O2. Tìm công thức cấu tạo của B biết:
  ─ B tác dụng với Na giải phóng hidro, với
  
  n : n  1 : 1
  2
  ─ Trung hoà 0,2 mol B cần dùng đúng 100 ml dung dịch NaOH 2M.

  A. HO ─ C6H4─ CH2OH B. C6H3(OH)2CH3

  C. HO ─ CH2 ─ O ─C6H5 D. CH3 ─ O ─ C6H4 ─ OH

  Câu 5: Cho một mẫu hợp kim Na-Ca-K tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 7,84 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
  A. 60ml. B. 175ml. C. 100ml. D. 150ml.

  Câu 6: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

  A. CH2 =CHCOOCH3. B. CH2=C(CH3)COOCH3.

  C. C6H5CH=CH2. D. CH3COOCH=CH2.

  Câu 7: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại

  A. Sr. B. Li. C. Ba. D. Zn. Câu 8: Hình bên minh họa cho thí nghiệm xác định sự có mặt của C và H trong hợp chất hữu
  cơ.Chất X và dung dịch Y (theo thứ tự) là:


  A. CaO, H2SO4 đặc. B. Ca(OH)2, H2SO4 đặc.

  C. CuSO4 khan, Ca(OH)2. D. CuSO4.5H2O, Ca(OH)2.

  Câu 9: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với metan bằng 6,25 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O =16)
  A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

  Câu 10: Nhỏ từ từ đến dư KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và x mol ZnSO4 ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị
  mol). Giá trị của x (mol) là:

  A. 0,4. B. 0,6.
   
  Gửi ý kiến