Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN 7_HKII

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Cao Kỳ
Ngày gửi: 10h:25' 26-10-2015
Dung lượng: 159.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
MÔN: TIN HỌC 7

I. LÝ THUYẾT
A. Trắc nghiệm
Câu 1: Để lưu 1 trang trính ta cần sử dụng lệnh nào sau đây?
a/ File/Open b/ File/Exit c/ File/Save d/ File/Print
Câu 2. Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng?
a/ (C2+D4)*B2; b/ = C2+D4* B2; c/ =(C2+D4)B2; d/ =(C2+D4)*B2;
Câu 3: Địa chỉ ô C3 nằm ở :
a/ Cột C, cột 3 b/ Dòng C, cột 3 c/ Dòng C, Dòng 3 d/ Cột C, dòng 3
Câu 4: Cho dữ liệu trong các ô sau A1= 19; A2 = 12; A3 = 5. = SUM (A1: A3) có kết quả là:
a/ 47 b/ 36 c/ 21 d/ 23
Câu 5: Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là?
a/ Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ
b/ Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số
c/ số Công thức nhập sai và bảng tính thông báo lỗi
d/ Nhập sai dữ liệu.
Câu 6: Trong các công thức hàm sau công thức nào đúng?
a/ Sum (A1:A6) b/ Max(A1:A6) c/ =Sum(A1:A6) d/ =Max (A1:A6).
Câu 7 : Nút sắp
a  b  c  d 
Câu 8: Để sắp xếp điểm của một môn học (vd Tin học), bước đầu tiên là.
a/ Bấm vào nút  b/ Tô đen hết vùng dữ liệu
c/ Click chuột vào cột Tin học c/ Bấm vào nút 
Câu 9 Để làm phép toán 3/4 + 7/9, ta dùng lệnh
a/ solve b simplify c/ expand d/ plot
Câu 10 Để vẽ biểu đồ y=9*x + 3, ta dùng lệnh
a/ simplify b/ expand c/ solve d/ plot
Câu 11: Hãy chọn câu đúng.
a/ Mỗi ô có thể có nhiều địa chỉ khác nhau
b/ Dấu = là dấu đầu tiên cần gõ khi nhập công thức vào ô
c/ Thanh công thức và ô tính bao giở cũng giống nhau
d/ Tất cả đều sai
Câu 12: Để chỉnh độ rộng của cột vừa khích với dữ liệu đã có trong cột cần thực hiện thao tác nào sau đây?
a/ Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột. b/ Nháy chuột trên vạch phân cách cột.
c/ Nháy chuột trên vạch phân cách dòng. d/ Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 13: Để chèn thêm hàng em thực hiện các thao tác nào sau đây:
a/ Click phải tại hàng chọn Insert. b/ Chọn hàng vào Insert chọn Columns.
c/ Chọn hàng vào Insert chọn Rows. d/ Cả 2 câu a và b dều đúng.
Câu 14: Câu nào sau đây đúng?
a/ Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các hàng với nhau.
b/ Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các cột với nhau.
c/ Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những cột thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
d/ Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
Câu 15: Để lọc dữ liệu thực hiện lệnh
a/ Data/ Filter/Show All; b/ Data/ Filter/Advanced Filter;
c/ Data/ Filter/AutoFillter; d/ Data/ Filter/AutoFilter.
Câu 16: Tiêu chuẩn lọc Top 10 là tiêu chuẩn lọc:
a/ Hàng có giá trị cao nhất; b/ Hàng có giá trị thấp nhất;
c/ Hàng có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất; d/ Cột có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất.
Câu 17: Để gộp nhiều ô của trang tính thành một ô và thực
 
Gửi ý kiến