Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề thi HKI_Tin Học 7 (2015)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Tho
  Ngày gửi: 10h:50' 26-10-2015
  Dung lượng: 103.5 KB
  Số lượt tải: 99
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ

  Đề chính thức
  
  
  ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
  NĂM HỌC 2014 - 2015
  MÔN: TIN HỌC – LỚP 7
  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
  
  

  Ma trận:

  NỘI DUNG-CHỦ ĐỀ
  MỨC ĐỘ
  TỔNG SỐ
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  
  
  
  TL/TN
  TL/TN
  TL/TN
  
  
  Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  4
  1
  10%
  4
  1
  10%
  
  8
  2
  20%
  
  Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  3
  0.75
  7.5%
  3
  0.75
  7.5%
  
  6
  1.5
  15%
  
  Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính.
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  2
  0.5
  5%
  2
  0.5
  5%
  4
  1
  10%
  
  Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán.
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  2
  0.5
  5%
  4
  1
  10%
  6
  1.5
  15%
  
  Bài 5: Thao tác với bảng tính
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  2
  3
  30%
  4
  1
  10%
  6
  4
  40%
  
  TỔNG SỐ
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  7
  1.75
  17.5%
  13
  5.75
  57.5%
  10
  2.5
  25%
  30
  10
  100%
  
  


  PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: Chọn một phương án đúng trong các phương án đã cho: (7đ)
  Câu 1: Thông tin được lưu dưới dạng bảng biểu có ưu điểm gì:
  Dễ theo dõi. c) Tính toán nhanh chóng.
  Dễ sắp xếp. d) Tất cả đều đúng.
  Câu 2: Trong các câu sau, câu nào là phần mềm bảng tính:
  Window. b) Microsoft Excel.
  Microsoft Word. c) Tất cả đều sai.
  Câu 3: Em hãy chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
  Để nhập dữ liệu vào một ô của trang tính em phải nháy chuột chọn ô đó và nhấn Enter.
  Để nhập dữ liệu vào một ô của trang tính em chọn ô đó, gõ dữ liệu vào từ bàn phím và nhấn Enter.
  Để nhập dữ liệu vào một ô của trang tính em chọn ô đó, gõ dữ liệu vào từ bàn phím và chọn một ô tính khác.
  Câu b và c đúng.
  Câu 4: Trên bảng tính khi muốn di chuyển để thay đổi ô được kích hoạt em phải:
  Dùng các phím mũi tên (ở nhóm phím mũi tên) để di chuyển.
  Sử dụng chuột để nháy vào ô cần kích hoạt.
  Dùng phím Backspace (phím xóa trái) để di chuyển.
  Câu a, b đúng.
  Câu 5: Phần mềm xử lý bảng tính là:
  Chương trình tính toán, xử lý các dữ liệu.
  Chương trình tính toán, xử lý các dữ liệu được lưu giữ dưới dạng bảng.
  Chương trình xử lý văn bản.
  Câu a và c đúng.
  Câu 6: Khi làm việc với bảng tính điện tử em có thể:
  Sửa đổi . c) Trang trí.
  Lưu trữ. d) Tất cả đều đúng.
  Câu 7: Ô là giao điểm của một cột và một hàng, tên ô nào sau đây là đúng?
  AA b) AB30 c) AA5 d) Câu b và c đúng.
  Câu 8: Câu nào sau đây là sai:
  Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì
  Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên canh trái trong ô.
  Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên canh phải trong ô.
  Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên canh phải trong ô.
  Câu b và c đúng.
  Câu 9: Hãy chọn câu đúng:
  Dữ liệu số là các số 0,1,2,...,9, dấu +, dấu -, dấu %.
  Dữ liệu ký tự là các dãy chữ cái, chữ số và các ký hiệu.
  Ở chế độ mặc định dữ liệu kiểu số được căn thẳng lề phải ở ô tính, dữ liệu kiểu ký tự được căn thẳng lề trái trong ô tính.
  Tất cả các câu
   
  Gửi ý kiến