Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  đề Tiếng Anh 3 hk1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Thùy Linh
  Ngày gửi: 09h:54' 20-12-2015
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 353
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LỆ THỦY ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 SEN THỦY MÔN TIẾNG ANH – LỚP 3
  HỌ TÊN:……………………………….. NĂM HỌC: 2014- 2015
  LỚP:……………………………………. THỜI GIAN: 40PHÚT
  Đề A
  Marks:

  Listening
  Reading and writing
  Speaking
  Total
  
  
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  Q.9
  Q.10
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  PART I. LISTENING (20’)
  Question 1:Listen and number.(4 x 0,25pt/q)
  Example: a.
  a. b. c. d.
  Question 2: Listen and colour.(4 x 0,25pt/q)

  Question 3: Listen and draw the lines.(4 x 0,25pt/q)
  Mai 2. Nam 3. Tony 4. Linda 5. Nga


  a b c d e  Question 4:Listen and tick.(4 x 0,25pt/q)

  2.
  b. a. b.  3. 4.


  b. a. b.


  Question 5: Listen and complete.(4 x 0,25pt/q)

  The ………………………… is big.
  The ………………………… is beautiful.
  The ………………………… is old.
  The ………………………… is large.


  PART II: READING AND WRITING (15’)
  Question 6:Look and read. Put a (/) or a cross (/)in the box.(4 x 0,25pt/q)


  There are two rulers.

  There are two pencil cases.

  There are two pencil sharpeners.
  There is a pen.

  There is a school bag.

  There is a notebook.

  Question 7: Look and read. Write Yes or No as example.(4 x 0,25pt/q)

  Hi. My name is Nam. I am at school now. This is my classroom. It is small. That is my desk. It is old. That is my school bag. It is blue. Those are my books. They are green.

  His name is Quan. ……..No..........
  The classroom is small. …………
  The desk is new. ………………...
  The school bag is red…………….
  The books are green.…………….


  Question 8:Look at the picture. Look at the letters. Write the words.(4 x 0,25pt/q)
  1. 2.
  nep(………………………………. llabootf(…………………………

  3. 4.

  ihde- and – eeks(………………… kasting(………………………….

  Question 9:Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4.(4 x 0,25pt/q)

  My name is Linda. This is my classroom. It is big and beautiful. That ……..my school bag. It is black. This is my …………………. It is blue. These are my notebooks. They are …………………….. Look at my new pens. They……………. brown.

  END
  Teacher’s comments:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  PART III: SPEAKING (5’)
  Question 10:
  Listen and repeat:
  A: What do you do at break time?
  B: I play chess.
  Point, ask and answer: T points at a book and ask:
  What is this?/that?
  What colour is it?
  c. Listen and comment: T points at the book again and ask:
  Is it new?
  2. Is it big?
  Interview:
  What’s your name?
  How do you spell your name
  How old are you?
  What colour is your bag?

  ANSWER KEY AND MARKING SCHEME FOR 1stTERMTEST

  PART I. LISTENING (20’)
  Question 1:Listen and number. (4 x 0,25pt/q)
  a. b. c. d.
  Question 2: Listen and colour. (4 x 0,25pt/q)
  b.
   
  Gửi ý kiến