Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  DE THI VIO LOP 5 CUC HAY

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Quốc Nguyễn
  Ngày gửi: 20h:52' 04-01-2016
  Dung lượng: 225.5 KB
  Số lượt tải: 85
  Số lượt thích: 0 người

  CÁC DẠNG TOÁN KHÓ LỚP 5 HAY NHẤT

  BÀI SỐ 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị
  bằng 2/5
  Trả lời:
  Phân số đó là: 30/75
  ***********
  BÀI SỐ 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9
  số chẵn.
  Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là:
  ( 2011 + 1 ) : 2 = 1006
  ( 2011 - 1 ) : 2 = 1005
  Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có:
  Số nhỏ là : 1005 – 9 = 996
  Số lớn là : 1006 + 9 = 1015
  ***********
  BÀI SỐ 3: Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.
  Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 571của nó là:
  Số lớn là: ( 571 + 1 ) : 2 = 286
  Số bé là : ( 571 – 1 ) : 2 = 285
  Vì có 18 số chẵn ở giữa nên ta có:
  Số lớn đó là: 286 + 18 = 304
  Số bé đó là : 285 – 18 = 267
  Đáp số: 267 và 304
  -***********
  BÀI SỐ 4: Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 3 số dư bằng 24 và biết
  hiệu giữa số bị chia và số chia bằng 218.
  Tìm số bị chia và số chia đó.
  Bài giải:
  Gọi số chia là x theo bài toán ta có:
  ( 3x + 24) – x = 218 ==> x = 97
  Vậy số bị chia là:
  ( 97 x 3 ) + 24 = 315
  Đáp số: số bị chia là 315; số chia là 97
  ***********
  BÀI SỐ 5: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số
  nào?
  Bài giải:
  Số tự nhiên đó là: 389
  ************
  BÀI SỐ 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18
  số chẵn.
  Trả lời:
  Số bélà: ( 571 – 1 ) : 2 – 18 = 267
  Số lớnlà: ( 571 +1 ) : 2 + 18 = 304
  ***********
  BÀI SỐ 7: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25
  số lẻ.
  Trả lời:
  Số bé là: ( 999 – 1) : 2 – 25 = 474
  Số lớn là: ( 999 + 1) : 2 + 25 = 525
  **********
  BÀI SỐ 8: Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215 và biết
  phân số đó có giá trị bằng 38/57. ( tức 2/3)
  Trả lời:
  Phân số đó là: 86/129
  *************
  BÀI SỐ 9: Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm
  hai số đó.
  Trả lời:
  Số bé là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173
  Số lớn là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197
  *************
  BÀI SỐ 10: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng
  8cm. Tính số đo mỗi cạnh của hình chữ nhật đó.
  Trả lời:
  So đo chiều rộng là: 26 cm
  Số đo chiều dài là: 34 cm
  ************
  BÀI SỐ 11: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu
  số của phân số đó bằng 86.
  Trả lời:
  Phân số đó là: 17/69
  **********
  BÀI SỐ 12: Một ô tô trong 3 giờ đi được 135km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đó đi dược bao nhiêu
  km?
  Trả lời:
  Trong 5 giờ ô tô đó đi được: 225km
  ***********
  BÀI SỐ 13: Hiệu của hai số bằng 85.Tỉ số của hai số đó là 3/2. Tìm hai số đó.
  Trả lời:
  Số bé là: 170
  Số lớn là: 255
  BÀI SỐ 14: Một công nhân nếu làm 26 ngày thì được trả 3900000 đồng. Hỏi nếu người đó
  chỉ làm trong 10 ngày thì được trả bao nhiêu tiền? ( số tiền được trả mỗi ngày là như nhau.)
  Trả lời:
  Số tiền trong 10 ngày công nhân đó làm được: 1500000 đồng
  *********
  BÀI SỐ 15: Một hình chữ nhật có chu vi 190cm,biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính số
  đo chiều dài, chiều rộng.
  Trả lời:
  Số đo chiều dài là: 57cm
  Số đo chiều rộng là : 38cm
  *************
  BÀI
   
  Gửi ý kiến