Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 (mã đề 132) Tin học 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Ái (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:19' 14-01-2016
  Dung lượng: 34.5 KB
  Số lượt tải: 28
  Số lượt thích: 0 người
  Trường: THCS VĨNH LỘC
  Lớp: 8……………...............................
  Họ và tên: ……………………………
  KIỂM TRA
  MÔN: TIN HỌC 8
  THỜI GIAN: 45 PHÚT
  
  
  ĐIỂM
  LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN  
  ĐỀ BÀI

  I.Phần trắc nghiệm.
  Khoanh tròn ý đúng ở đầu câu. (ý đúng 0.5 điểm)
  Đề 132
  Câu 1: Để khai báo biến ta phải sử dụng lệnh.
  A. Const B. Begin C. Var D. Integer
  Câu 2: Đâu là từ khóa của chương trình.
  A. End B. Char C. Program D. Cả a và b
  Câu 3: Để khai báo hằng ta sử dụng lệnh.
  A. Const B. String C. Real D. Byte
  Câu 4: Đâu là phép toán chia lấy phần nguyên.
  A. Div B. Mod C. Var D. Real
  Câu 5: Đâu là dữ liệu kiểu số nguyên.
  A. String B. Char C. Integer D. Real
  Câu 6: Cấu trúc chung của chương trình gồm mấy phần.
  A. Bốn phần B. Hai phần C. Một phần D. Ba phần
  II.Phần tự luận.
  Câu 1: quan sát và trả lời các câu hỏi (2 điểm)
  Program _chuvi_dientich;
  Uses crt;
  Var a, b, c := integer;
  Cv, dt, p : real
  Begin;
  Clrscr;
  Writeln(‘Nhap a=”); readln(a);
  Writeln(‘Nhap b=); readln(b);
  Writeln(‘Nhap c=’); readln(c)
  Cv:=a+b+c;
  P=cv/2;
  Dt:=sqrt((p-a)*(p-b)*(p-c);
  Writeln(‘Chu vi cua tam giac la’,cv:4:2;
  Writeln(‘Dien tich cua tam giac la’,dt:4:2);
  Readln;
  End;
  Câu hỏi:
  a. Phát hiện và sửa lỗi chương trình? (2 điểm)
  b.Chương trình này có nhiệm vụ gì? (1 điểm)
  c. Viết kết quả của chương trình khi a=4, b=3, c=3. (2 điểm)
  Câu 2: Nêu quy tắc tính các biểu thức số học trong Pascal. (2 điểm)

   
  Gửi ý kiến